Undren over underet

s15_UndreMagasinet FORSIDE 300En sognepræst og en astrofysiker undrer sig sammen i ”Undremagasinet” over livets store spørgsmål.

I en af digteren Ole Sarvigs religiøse tekster: ”Vaagen nat” (1943) hører vi om en mand, der står på denne klode og ser ud i universet med dets nærmest uendelige antal andre himmellegemer.

Han forestiller sig, at der et sted dérude står en anden og funderer over, om der mon er liv endnu længere dérude. Og hvis der er … ja, billedet kan forstørres op, helt ind i evindeligheden.

Man kan se Sarvigs digt som en poetisk illustration af det, der er dette lille hæftes stikord for astrofysikeren Anja C. Andersen og sognepræst og forfatter Anna Mejlhede: undren. Den undren, der blev Spørge-Jørgens kendetegn, og som helt op i vore dage sparker grænserne for erkendelse, viden og indsigt stadig længere ud. Man kan diskutere tingene sønder og sammen, dvs. nedbryde dem og deres sammenhænge; det at undre sig er det modsatte, det har sin egen opbyggelighed, er sin egen opbyggelse, gør verden større.
Allerførst en principiel advarsel: det er et evolutionært verdensbillede, der ligger til grund for udgivelsen. Men det er samtidig en naturvidenskabelig indgang, der ikke er uden sprækker og/eller glidende overgange til poesiens, troens og filosofiens verdener.
Mange spørgsmål
Man kommer endog meget vidt omkring, og spørgsmålene er både mange og gode: Hvad var der, før verden blev til? Hvad er ’intet’ … eller findes det i det hele taget? Er livet en gave eller en tilfældighed? Hvem definerer og bestemmer, hvad der er godt og ondt? Hvem eller hvad afgør et menneskes værd(i)?
Klarest ordlyd får Anna Mejlhede hen mod slutningen, forekommer det mig:
”Også i troens huse – kirkerne – leder vi efter gode spørgsmål at stille både os selv og Gud. Spørgsmål der ofte handler om at søge mening i det liv, vi lever. Men meningen findes ikke kun i én form. Mange spørgsmål og bud på, hvad meningen er, kan flette sig sammen og danne det store billede, hvordan vi bedst muligt lever på Jorden. Hvordan vi griber livet, troen, kærligheden og fællesskabet med hinanden an” (s. 37).
En stærkt tankevækkende, rigt illustreret, flot lay-out’et lille tryksag, der både magter at rumme uendeligheden (dvs. rummet uden ende) og evigheden (tiden uden ende).
Udover selve brødteksten diverterer forfatterne os med en lang række pletskuds-citater af fx Halfdan Rasmussen, Simon Grotrian, Johannes Johansen, Kierkegaard og Piet Hein.

Anja C. Andersen og Anna Mejlhede: UndreMagasinet
42 sider • 100 kr. • RPF