Årsmøde på Jesus-hotellet

Luther brugte bogtrykkerkunsten i reformationen for 500 år siden. Vi bruger videoer, siger Torben Søndergaard.
Luther brugte bogtrykkerkunsten i reformationen for 500 år siden. Vi bruger videoer, siger Torben Søndergaard.

Torben Søndergaard skriver bøger og laver videoer bl.a. om arbejdet i Aalborg.

På årsmødet i Jesus-hotellet i Aalborg blev der fortalt om de mange spændede ting, Gud gør lige nu.

Pionerskolen, som Torben Søndergaard har startet, forvandler mennesker over hele verden. Og de youtube videoer er set mere end 1,3 million gange. Det strømmer ind med tilbagemeldinger fra folk, som er begejstrede.

Ikke teser – men videoer

– Vi er 500 år efter Reformationen med Martin Luther. Han satte teser op. Men den nye reformation, som er startet, sender videoer ud til mennesker. Men det allerbedste er endnu ikke vist, og det kommer på en ny dvd-film til efteråret. Denne film vil understrege, at der er en ny bevægelse i gang.
Der er mange, som har fanget det nye, som Gud gør. Det at være og gøre disciple. Det at mennesker må opleve omvendelse til Gud, dåb i vand og dåb i Helligånden. At mennesker ikke skal sættes i en boks og et kirkesystem, men være ledt af Helligånden. Flere og flere ønsker ikke bare at sidde passivt på kirkebænken, men ønsker at praktisere det, som Jesus har sagt. Filmen bliver på 1 time og 40 min. og vil blive sendt gratis ud til alle partnere af Mission.dk, fortæller Torben Søndergaard.

Flest gaver fra udlandet

På generalforsamlingen blev der også fortalt lidt om økonomi og medarbejdere. Indtægterne til Mission.dk viser helt klart, at det er en verdensbevægelse. De allerfleste pengegaver kommer fra udlandet. Også mange medarbejdere kommer fra udlandet og hjælper til med discipeltræning, tv-studie m.v. på Jesus-hotellet i Aalborg.
Antallet af huse og overnatningsmuligheder øges i og omkring Jesus-hotellet. Der er en medarbejderstab på ca. 15 til de mangeartede opgaver. Ønsket er, at Guds rige må vokse. Der skal være træningsskole igen til efteråret. Det er for mennesker, som ønsker at arbejde fuldtids i Guds rige. Mange er allerede tilmeldt fra hele verden.

Nej til fine hoteller

– Men vi ejer intet. Der er kedelige eksempler på, hvordan der i kirkesystemet findes dårlig omgang med penge, magt og kontrol. Det ønsker vi ikke at efterligne. Det er jo Peter (den tidligere fodboldspiller), som ejer bygningerne i Jesus-hotellet, og Mission.dk lejer sig ind. Og når vi er i udlandet, så skal vi ikke bo på de fineste hoteller.
Nej – vi er godt tilfredse med at bo ligesom de andre disciple. Det er noget, som gør indtryk på folk, siger Torben.

Et træningscenter

Der har lydt flere profetier om, at Jesus-hotellet skal blive som en lufthavn, og at der rundt om i verden skal være mange sådanne lufthavne. Altså hvor folk kommer og bliver tanket op og trænet og så rejser videre.
– Det er det, vi oplever nu, siger Torben. Folk kommer fra hele verden for at blive trænet i Aalborg. På denne måde spredes bevægelsen til mange lande. Visionen er, at der bliver sådanne “Jesus-hoteller” mange steder i verden.

Torbens bøger bliver oversat til mange sprog. Mennesker bliver så begejstrede over indholdet i bøgerne, så de selv begynder at oversætte bøgerne til flere sprog. – Jeg ønsker, at næste år må blive kendt som året, hvor vi oplever en reformation af kirken, slutter Torben Søndergaard.


Artiklen fortsætter efter annoncen: