Konsulent fortsætter i Etisk Råd

s2_Christian Borrisholt SteenPolitisk konsulent i Krifa Christian Borrisholt Steen er af sundhedsminister Sophie Løhde blevet beskikket endnu en tre-årig periode i Det Etiske Råd, som han har været medlem af siden 2012.
Han er 38 år og cand.mag. og master i Etik og Værdier i Organisationer fra Aarhus Universitet. Han holder foredrag om nogle af de etiske dilemmaer, han i særlig grad er optaget af, bl.a. aktiv dødshjælp og organdonation.
Christian Borrisholt Steen er inspireret af sit kristne livs- og menneskesyn. Han mener, at ethvert menneske skal betragtes som værdifuldt og behandles med respekt, som K.E. Løgstrup har formuleret det: Du har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at du holder en del af dets liv i dine hænder.