Ret ryggen!

Henri Nissen - FT_276x305
Redaktør Henri Nissen

I vores tid oplever vi, at mange ting bliver vendt på hovedet. Kristendommen og kristne værdier bliver ofte fremstillet helt fordrejet, hvorefter modstanderne får folk til at tage afstand – fra et vrangbillede.

Når mennesker så oplever den ægte kristendom uden filter, bliver de som regel overrasket over, hvor god Gud er, hvor fyldt af visdom Bibelen er, og hvor positivt et kristent fællesskab kan være – helt forskelligt fra det vrangbillede, de havde.
De fleste danskere gør sig slet ikke klart, hvordan vi fra vugge til grav indoktrineres imod al form for religion.

Kun få børn hører bibelhistorier derhjemme eller i søndagsskoler eller børnehave. – Disse historier kunne give dem en positiv basis og en fornemmelse af godt og ondt. Vi kunne sikkert undgå en masse kriminalitet, sociale og psykiske problemer. Men kristendommens modstandere har lagt det gode for had. Børn vokser op i et moralsk tomrum.
I skoler og på universiteter betragtes religion som fordummelse. Som en modsætning til videnskab. – Sandheden er, at mange af de bedste videnskabsfolk har haft en personlig tro. Tro giver kreativitet og åbner intellektet for nye dimensioner, fordi du kan tænke ud af boksen.
I medierne fortrænges kristendommen bevidst. Vi har hundredvis af tv-kanaler. Der er plads nok til alle mulige perversiteter, porno, vold, umoral og dårligt sprog. – Men hvorfor finder du ikke i kanal-pakkerne én eneste kristen kanal?
Selv om meget af vores sociale arbejde er startet som kristne initiativer, besværliggøres det økonomisk og på andre måder for foreninger at drive institutioner som friskoler, handikaphjem og plejehjem med kristne værdier. – Hvorfor skal det sociale arbejde være renset for den kristne tro, som netop kunne tilføre ekstra menneskelighed?

De kulturradikale har fået skabt et religionsfrit Danmark, hvor kristendom foregår i lukkede rum. Danskerne tror ikke, det kan være anderledes. Og imens breder håbløsheden sig.
Dette er til dels sket, fordi de kristne har fundet sig i det.
Men kristendommen skal ikke gemmes af vejen mere. Der er ingen grund til at krumme tæer eller skamme sig over sin tro og de positive værdier, som vores forkomne samfund netop har så hårdt brug for. Ret ryggen! Være fri og modig. Vær stolt af din tro.