Tidligere biskop i Haderslev er pludselig død

s2_Arendt, Niels Henrik siddendeNiels Henrik Arendt, der for to år siden forlod sit embede som biskop i Haderslev for at blive sognepræst i Vestjylland, døde mandag den 24. august efter kort tids sygdom.
Niels Henrik Arendt har i de sidste to år været sognepræst i Madum og Staby sogne og samtidig sekretær for bestyrelsen, der skal forberede den store lutherfejring i 2017.
Hans første præste-embede var fra 1975-1992 i Naur og Sir ved Holstebro. Herefter var han provst i Haderslev og senere biskop for Haderslev Stift i 14 år fra 1999.
Niels Henrik Arendt blev kun 64 år.