Gud giver fred

Inge Marie Frost, Vestbjerg

Krig og ufred i verden gør det så trist
Alting får en ende, det kan snart blive sidste frist
Hovmodighed og misundelse raser som aldrig før og har magt
Uærlighed og uretfærdighed dominerer, man må være særlig på vagt
Verden er ond og der bliver mer og mer vold
Der er ingen fred, og kærligheden er blevet kold
Der kan snart blive mer end trængsel.

Når man på Gud har tro, er der glæde, fred og ro
Han har magt på denne jord, det har han sagt i sit ord
Når vi ofte går i bøn, får vi en vidunderlig løn
Omkring os sætter han englevagt, han er den stærke og har magt
Han løfter os op i sine stærke arme, der er glæde fred og varme
Trængslen får også en ende, når Jesus tilbage vil vende
Når trængslen er forbi, er vi på den sikre sti
Når vi perleporten skal nå, evig fred og glæde skal få.