Villighed til at ofre

Mangler vi næstekærlighed over for flygtninge?
Mangler vi næstekærlighed over for flygtninge?

Johannes Jensen, Magnus Kjærs Gade 11
7500 Holstebro

Det kan lyde rigtigt og have god klang hos mange med kritik fra kirkelige og kristne kredse og menigheder – især kirkens top og ledelse – at der i verden hersker manglende næstekærlighed overfor flygtninge m.m., og at der ikke gøres nok på det område.
Men er det ikke bare kritik, uden at man selv har et godt hjerte med villighed til at kvitte sin egen selvtilstrækkelighed i forhold til uretfærdighed? Og er det svært med respekt herfor i bibelsk henseende? Jesus har ikke blot befalet os, at vi skal elske vor næste som os selv, at elske og tage sig af vor næste. Men Jesus har også befalet os at dele skæbne med staklerne.
Ellers kan der i den slags kritik mod andre nemt forekomme og tolkes lighed med Jesu lignelse om den meget selvgode farisær, der sammen med den ydmyge tolder gik op til templet for at bede. I sin bøn takkede farisæren Gud og priste Gud for sit eget (farisærens) fromme og perfekte liv, med mange gode gerninger. Men han havde også ringeagt for tolderen og andre mennesker, der ikke kunne gøre mål og lighed med hans egen fromhed og ærefulde liv.