Bøn for de døde er ubibelsk

s20_Nielsen, Jørn 2013_redJørn Nielsen, H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Der er forhåbentlig mange, der reagerer på Iben Thranholms opfordring til at bede for de afdøde i ”Udfordringen” af 10.9.15. Hun skriver: ”Det er en grundfæstet kristen tradition at bede for de afdøde.” Det er godt nok en katolsk tradition og praksis med henblik på at få de afdøde tidligere ud af skærsilden, men absolut uden bibelsk hjemmel.
Der er ingen grund til at harcellere over, at der fra evangelisk hold tages afstand fra denne vranglære. Der findes ingen opfordringer i Det Nye Testamente til at bede for de døde. De døde i Kristus er allerede salige, som skrevet står: ”Salige er de døde, som dør i Herren…” (Åb. 14:13). De er for evigt salige i vor Herre Jesus Kristus i Himlen (uden nogen skærsildens mellemstation), sådan som de allerede var det på jorden, og behøver derfor ingen forbøn eller katolske messer, uanset hvad Romerkirken har af forvrøvlet, ubibelsk tradition.
Og vi opfordres heller ikke til at bede for uomvendte afdøde, som i dette liv har forkastet Kristus. Herom siger Herren: ”Hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder.” (Joh. 8:24).
Det reformatoriske kampråb ”sola scriptura”, skriften alene, er stadig et relevant kampråb, ej mindst når ubibelske, spekulative lærdomme fripostigt og skamløst bringes til torvs.