Ny i Danmissions bestyrelse

s2_metteTeolog Mette Møbjerg Madsen, der netop er trådt i Danmissions bestyrelse, vil sætte dialog på den politiske dagsorden og hjælpe folkekirkemenigheder til at sætte mere fokus på diakoni og flygtningearbejde.
Mette Møbjerg Madsen (39) har været ansat som børne- og ungdomskonsulent i Danmission og har siden 2013 været formand for Helsingørs stiftsbestyrelse. Til daglig er hun chefkonsulent i firmaet Etikos, der yder rådgivning i etik til firmaer og organisationer.
Mette Møbjerg Madsen er en del af Danmissions træningsprogram Leaders for Interreligious Understanding, der er finansieret af Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ, og hvis målsætning det er at uddanne unge religiøse ledere og meningsdannere i trosdialog og konflikthåndtering. Som en del af træningsprogrammet har hun sammen med lokalpolitiker og muslim Fasael Rehman fx udviklet et brætspil kaldet ”Værdispillet”, der er målrettet unge mennesker på fx gymnasier.
Mette Møbjerg Madsen var som barn selv bosat i Syrien og Israel, da hendes far arbejdede som udsendt for FN. Hun bor i Lillerød i Nordsjælland sammen med sin mand og tre børn på 11, 13 og 14 år.