Reiner genoptager kontakt til de dødsdømte i USA

s2_profilI fængslerne i USA sidder der 3370 dømte på dødsgangen og venter på deres henrettelse. Med appel-muligheder til højere instanser tager det gennemsnitlig 13-14 år, inden en dødsdom eksekveres.

Reiner Goldau har fundet en unik mission, hvor han kan vise omsorg for de dødsdømte.
Efter en sygdomsperiode har Reiner Goldau, som bor i Hurup i Thy, genoptaget sin missionstjeneste med at opmuntre dem, der sidder og venter i uvished.
Det er nemlig tilladt at kommunikere med de dødsdømte per brev. Da Reiner selv er en dyb kristen med et stort hjerte for de svage, er det hans primære mål at vise disse fanger hen til Jesus som deres håb og frelser.
Mens dette skrives, har han netop afsendt ca. 50 breve til navngivne dødsdømte og venter på svar. Og han vil gerne fortsætte med flere.
Disse navne er samtidig på hans bedeliste, hvor han regelmæssigt bringer dem frem for Gud i bøn.
Jesus sagde: ’Jeg var i fængsel, og I besøgte mig… Alt, hvad I har gjort imod en af mine de mindste brødre, det har I gjort mod mig.”
I Danmark har vi begrænsede muligheder for at besøge i fængslerne, og vi har da heller ingen dødsgang. Men Reiner har fundet en mulighed for at tilbyde sin hjælp til denne ensomme gruppe i USA. Det drejer sig om personer, der er isoleret 23 timer i døgnet i deres eneceller kun i selskab med deres egne tanker og med stærkt begrænsede muligheder for anden kontakt. I mange af fængslerne er det eneste inventar bord og seng, som er boltet til væggen. Som regel er der hverken TV, radio eller andre elektroniske midler til at fordrive tiden med. Dog kan man låne bøger og evt. male eller skrive for at beskæftige sig.
Måske vi stiller os lidt tvivlende overfor denne form for mission. Er det virkelig noget, der kan gennemføres? Nu er denne mission ikke ny for Reiner. Det er seks år siden, han sidst havde kontakt med de dødsdømte. Over en ti års periode korresponderede han med 30-40 personer og var viceformand i en international stiftelse, som med kontakt til Amnesty International og i samarbejde med advokater arbejder på vegne af de dødsdømte – også med et spinkelt håb om, at en dødsdom kan ændres til en livstidsdom ved guvernørens mellemkomst.
Nogle dødsdømte har han kunnet skrive sammen med og opmuntre lige til deres dødsdom blev eksekveret. Reiner fortæller om et tilfælde, hvor han modtog et maleri til sin datter Mathilde fra en indsat dagen før han blev henrettet. Missionen for de dødsdømte er både givende og stærkt belastende.
Reiners nuværende plan er at tilbyde kristen litteratur og bibelkurser, som de kan studere og derved lære mere at kende om Guds nåde og frelsen gennem Jesus Kristus. Denne missionsbyrde ligger tungt på Reiner hjerte og han beder om forbøn til at kunne være til velsignelse for de dødsdømte.
Tekst og foto:
Sven Hagen Jensen