Sandheden om moskéerne

s15_Moskeernes mange ansigterNy bog af Massoud Fouroozandeh afslører hvad der i reliteten foregår i en lang række moskéer.

Anmeldt af Jørgen Vium

’Moskeernes mange ansiger’ er en bog, som alle danskere burde læse; den er skrevet af to forfattere: den iranskfødte Massoud Fouroozandeh, som har startet ”Church of Love” og er velkendt af mange af Udfordringens læsere, og Marianne Søndergaard, lærer og teologisk kandidat i 2005.

Massoud flygtede fra krigen imellem Iran og Irak, hvor han som 15-årig blev indkaldt til militærtjeneste i 1986. Da han kom til Danmark over de kurdiske bjerge via Tyrkiet, blev han en kristen. Han grundlagde valgmenigheden Church of Love, læste teologi i Århus og har siden været en flittig debattør i den danske presse.
Marianne Søndergaard læste teologi på samme tid som Massoud. De har skrevet og udgivet flere bøger sammen på forlaget Effatha.

Med to tunger

Bogen er en solid gennemgang, på 416 sider, af de 150 moskeer, der er i Danmark i dag, og deres imamer. Forfatterne påviser, med utallige veldokumenterede henvisninger til hjemmesider, videoklip på YouTube m.m., at mange imamer taler med to tunger. Over for den danske offentlighed taler man om, hvor harmonisk moskeerne passer ind i det danske samfund og fremmer integrationen! Men fra talerstolen taler nogle af imamerne imod demokratiet, om død over jøder og kristne, om indførelse af sharia-lov (en barbarisk racistisk lov fra 600-tallets Arabien, som gør muslimerne til herrefolk, alle andre troende bliver andenrangs mennesker, totalt domineret af islam,) sådan som det sker overalt i verden i dag i de lande, hvor muslimerne har magten.
Fra prædikestolen i danske moskeer prædikes imod dialog med de vantro danskere og imod accept og indordning under danske forhold. De muslimer, der accepterer disse ting, eller som søger at blive venner med de vantro, er frafaldne muslimer, som går fortabt – en frygt, som binder mange muslimer. Det er imamerne og deres henvisning til Koranen, Hadith og andre ”hellige skrifter”, som får nogle muslimer til at udfører terror og mord i islams navn.
Moskeerne er ikke som en kirke, eller et bedehus, hvor man kan bede. De er snarere et sted, hvorfra politiske budskaber udgår, en træning af unge muslimer i jihad, hvoraf nogle drager i ”hellig” krig i Syrien og lærer at dræbe de vantro, sådan som IS gør det i Syrien og Irak.
Det er desværre ikke de menige muslimer, som mange danskere måske kender som flinke behagelige mennesker, der har noget at skulle have sagt. Det er imamerne og moskerne, som i nogle tilfælde er finansieret fra Saudi Arabien, Iran og Qutar, nogle af de mest lukkede racistiske lande, hvor kun islam er tilladt. Disse lande bruger milliarder af dollars til at finansiere bygning af moskeer i Europa og USA. De finansierer skoler for imamuddannelse og understøtter imamer i Danmark og Europa. Nogle af eleverne fra disse skoler bliver til nogle af de mest radikaliserede islamister, der er i vor tid.

Opgør med uvidende danskere

Bogen er også et opør med de mange uvidende og naive venstreorienterede og multikulturelle danskere, som ofte ikke ved noget om islam, eller som vælger at se bort fra de uhyrligheder, det sker på grund af islam over hele kloden, hvor islam har eller ønsker indflydelse. Den vold og undertrykkelse, der sker overalt i islams navn, nægter man at se på som noget, der har med islam og muslimerne at gøre.
Bogen understreger, at vold og undertrykkelse er essensen i islam og i Muhammeds liv og lære. Der er et utal af citater fra Koranen, Hadith og fra islams egne historieskrivere. Islam er en totalitær ”religion”, eller mere et fascistisk parti, end det er en religion. Magthaverne, imamerne, bruger religionen, frygten for helvede, til at skabe lydighed, så nogle endog er villige til at sprænge sig selv og andre i luften. Og så tror de ovenikøbet, at de derved tjener Gud? Den mest bestialske form for mord, noget ondere findes ikke – og så samtidigt tro, at man tjener Gud, er fuldstændigt uforståeligt for tænkende mennesker. Det er ufatteligt, at disse venstresocialister og multikulturelle nægter at se kendsgerningerne i øjnene og for manges vedkommende endog støtter islams fremmarch i Danmark og Europa.

Misforstået næstekærlighed

Der er også biskopper, præster og politikere, der skamroser islam og roser opførelsen af nye moskeer i tolerancens og en misforstået næstekærligheds navn. Disse naive mennesker håner de mange kristne, der i dag bliver dræbt, forfulgt og undertrykt af muslimer ud over hele jorden. Som et persisk ordsprog siger: ”Medfølelse med ulven er grusomhed mod lammet”.
Hvordan kan man tro på, at den form for islam, som IS, Booko Haram, Hamas, Hisbollah osv. står for, og den form for islam, som danske imamer vil indtage og dominere det danske samfund med, er væsentlig forskellig fra hinanden?

Løgn er tilladt

Løgn er tilladt for muslimer, når det fremmer islams sag, ja så er det oven i købet en pligt for muslimerne at lyve. Dette sker gang på gang, når muslimer interviewes i pressen, den ene løgn efter den anden bliver videregivet og slugt af dansk presse og folk. Om det er sandt, det der siges, betyder ikke noget. Blot det lyder godt for flest mulige danskere. Et komediespil og et show, der minder uhyggeligt meget om optakten til 2. Verdenskrig, hvor nazisterne førte tyskerne og det meste af den vestlige verden bag lyset, før de havde magten og for alvor kunne gennemføre deres falske ødelæggende dæmoniske ideologi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Verden skal underlægges

Islams klare mål er at underlægge sig hele verden og dominere alle vantro. Dette vil ske igennem terror, krig og forfølgelse af de vantro, som ikke vil tage imod Allahs udsending Muhammed. (Så det er vores egen skyld, når vi ikke tror på den falske profet Muhammed.)
Men i den vestlige verden, i Europa og USA, er det ikke nødvendigt med krig, der vil islam overtage magten ved immigration. Når der er 10% muslimer og 40% venstreorienterede /multikulturelle, som er positive over for islams undertrykkende volds-ideologi, ja så er der et flertal i en befolkning. Så kan islam få gennemført fængselsstraf for kritik af islam, Muhammed og muslimer i det hele taget. Der er ingen, der kritiserer andre religioner så meget som islam. Muslimerne gør det i deres skrifter og på nettet, hvor mange kraftigt nedladende udtryk bliver brugt om de kristne og jøderne. Men når sandheden bliver sagt om Muhammed, i nogle få tegninger, så er den halve islamiske verden på den anden ende i et opblæst hysteri.

Strafbart at kritisere islam?

Tiden er knap. Muslimerne i verden arbejder på at gøre det strafbart at kritisere islam og muslimerne. Kritikken af Muhammed er helt forstummet. Kun nogle få tegnere, kunstnere og andre gode folk har turdet fortælle sandheden om Muhammed, men den store brede presse har lukket munden af frygt for terror. Så man kan nå langt med terror og frygt. Med en sådan udvikling i Europa bliver det interessant at se hvilket land i Europa, der først får en muslimsk præsident?

Bogen, ”Moskeernes mange ansiger”, slutter af med kapitlet ”Hvad skal vi gøre?”, som har mange gode, værdifulde råd til politikerne, med konkrete lovforslag og andre foranstaltninger for at dæmme op imod islamiseringen af Danmark.
Bogen er et must for os alle og bør læses af flest muligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Moskeernes mange ansigter
Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Sørensen
249 kr. • 416 sider • Effatha-forlag