Velafbalanceret bog om kristen dannelse

s15_At blive sig selv - ved Guds hjælpAnmeldt af Kirsten Krog

I bogen ”At blive sig selv med Guds hjælp” tager sognepræst Jesper Ertmann Oehlenschläger det gamle begreb dannelse op og reflekterer over, hvad kristen dannelse er.

Bogen indledes med en begrundelse for valget og brugen af begrebet kristen dannelse til fordel for andre beslægtede begreber som fx discipelskab. En forklaring er, at begreber som dannelse og karakter – og dermed dannelse af karakter – bruges som ”modord” til et modeord som kompetence. I en tid, som er præget af en åndløs og åndeløs stræben efter og krav om en evig optimering af ens kompetencer, må vi som kristne gå imod tidsånden og langt mere lægge vort fokus på karakterdannelse end på kompetenceoptimering. ”Hvis ikke Guds ånd danner os, skal tidsånden nok gøre det for os”, skriver forfatteren meget præcist.

Fokus på både selvbillede og gudsbillede

For at kunne vokse og dannes som kristne er det ifølge Oehlenschläger vigtigt at have både et sundt selvbillede og gudsbillede. En ny vinkel på dette ofte behandlede emne er hans skelnen mellem personlighed og karakter. Bibelens tale om, at vi skal blive Kristus lig, betyder ikke, at vi skal miste vores egenart eller personlighed, derimod vil vor gudskabte personlighed komme til fuld udfoldelse, jo mere vi bliver Kristuslig. Til gengæld vil Kristus omdanne og forædle vores karakter.

Bæredygtige fællesskaber

Endnu en tankevækkende vinkel på den kristne dannelse er den personlige tros korrespondance med kirkens tro. Forfatteren slår her fast, at han på trods af, at han helt tilslutter sig fordringen af en personlig tro, mener, at det er vigtigt, at vi ikke mister synet for, hvordan det kristne fællesskab er altafgørende for vor kristne dannelse, også når det gælder at lade andre bære os, når vor tro svigter. Her fremhæves sakramenterne som begivenheder, som forkynder denne fælles tro for os. Især i barnedåben kommer det, at andre bærer os til Gud, frem. På samme måde gør nadveren op med en for individualistisk kristentro. Her trækkes en sætning fra Den katolske Kirkes nadverliturgi frem: ”Herre, se ikke på vore synder, men på din kirkes tro”.

Fyndord og slagkraftige formuleringer

Noget af det, som gør bogen meget læseværdig, er dens utroligt præcise formuleringer og nyskabende fyndord. Samtidig med, at bogen gør op med meget i tidsånden, som også har trængt sig ind kirken, falder den på intet tidspunkt i bagstræberiets fælde, men udmærker sig på alle måder for sin balance.

Jesper Oehlenschläger: At blive sig selv – med Guds hjælp
152 sider • 145 kr. • Mediacellen