Meditation kan styrke dit bønsliv

s22_stor_mariaMaria Bjørn Langer bruger meditation som et redskab i sit bønsliv. Hun ønsker at dele sine erfaringer med andre og har lagt sine egne guidede meditationer på YouTube.

Maria Bjørn Langer er uddannet fysioterapeut og har gennem de sidste fire år arbejdet med kristen meditation. Med baggrund i sine egne erfaringer og viden gennem sit fag har hun nu lagt sine guidede meditationer på YouTube – frit tilgængeligt for alle.

– Personligt bruger jeg meditation som et værdifuldt redskab i mit daglige bønsliv. Et redskab til også at håndtere en travl hverdag. Det er min erfaring herfra, som jeg gerne deler ud af, fortæller Maria til Udfordringen

Har inspireret i kirken

Maria kommer i Århus Valgmenighed, hvor hun i nogle år har tjent i menigheden med at inspirere til at bruge meditation som bøn.
– Jeg har blandt andet guidet meditationer i forskellige fællesskaber. Den feedback jeg har fået her, har været meget opmuntrende og trosstyrkende, fordi jeg har hørt om mennesker, som har fået et møde med Jesus på en ny og mere livgivende måde igennem Jesus-centreret meditation, siger Maria.
Denne feedback motiverede hende til at lave nogle guidede meditationer, som nu frit kan downloades på YouTube.
– Mit håb er, at endnu flere får lov til at møde Jesus – måske for første gang – og finde hvile og få ressourcer og overskud i en travl og presset hverdag. Jeg håber, at andre må få en aha-oplevelse og finde ud af, at meditation ikke kun er for buddhister, men at vi kristne også har en lang historie og tradition for meditation. At det er værdifulde redskaber til at finde sin identitet i Jesus, siger Maria.

Et alternativ til mindfullness

Mange kender til og bruger i forvejen mindfullness, fx i arbejdssammenhæng. Maria håber, at de igennem hendes meditationer vil blive inspireret til at tage Jesus med, når de dyrker mindfullness, eller bruge de Jesus-centrerede meditationer som et alternativ.

Om sine egne personlige erfaringer med meditation fortæller Maria:
– Jeg har gennem min tjeneste i Århus Valgmenighed fundet ud af, at meditation er en ”glemt skat”. For mit daglige bønsliv betyder det, at min bøn bliver dialog, hvor Gud taler til mig – overøser mig med sin kærlighedssang – frem for monolog, hvor jeg taler til Gud uden egentligt at lytte til, om han svarer! Det er redskaber, som hjælper dig ned i kroppen, så du kan få et møde med dig selv og med Gud.

Vestlig kristendom har glemt kroppen

Øjvind Borgsø er diakon og meditationskonsulent i organisationen Areopagos. Han mener, at sammenhængen mellem krop og bøn er velkendt stof i Bibelen, og kristen teologi er kropsorienteret, selv om det til tider ikke virker sådan.
Øyvind leder retræter og kurser i Danmark, Norge og England og vejleder blandt andet psykologer og fysioterapeuter i kristen kropspraksis. Maria har lavet sine meditationer under hans supervision:
– Jeg er inspireret af Øyvind, som har superviseret mig og lært mig meget om den tradition, vi som kristne har for meditation, slutter Maria.

Du kan finde Marias meditationer på YouTube.com ved at søge på ”Maria Bjørn Langer”.


Artiklen fortsætter efter annoncen: