Aabenrå-kirke har fokus på flygtninge

Politiske overvejelser er én ting. Men hvad gør vi som kristne overfor de fremmede? spørger pastor Jørgen Jørgensen.
Politiske overvejelser er én ting. Men hvad gør vi som kristne overfor de fremmede? spørger pastor Jørgen Jørgensen.

Onsdag den 4. november vil Sct. Nicolai Kirke sætte fokus på flygtningesituationen – og forsøge at give et kristent svar på nogle af spørgsmålene.

Sognepræst Jørgen Jørgensen fortæller om aftenens program og nogle af de overvejelser, man kan gøre omkring flygtningesituationen:
– Det bliver ikke specielt politisk – men mere om menneskesyn og deraf følgende moral. Der gives ikke en speciel kristen holdning til krigen i Syrien – om vi skal bombe eller ej – om vi skal vælte præsident Assad – og hvad diktatorer hedder nu om dage. Det arabiske forår har været en katastrofe for en række lande – og en række grupper; ikke mindst de kristne. Så var det en god idé at støtte oprørere? Tjah… Det er et godt spørgsmål.
Hvordan man støtter flygtninge i nærområder – eller beskytter grænser i Europa – eller hjælper bådflygtninge er der vist ingen lette – eller specielt kristne – svar på.
Men hvordan vi behandler de fremmede iblandt os; det er vores udfordring – og kald! Hvordan vi tænker om andre – og bruger vores penge til bedste for verdens nødlidende; det er også et emne, der gives en kristen moral omkring.
Onsdag aften den 4. november starter med en afdeling med lovsang for hele familien, før børnene går til et særkskilt børneprogram, og de voksne har lejlighed til at lade sig udfordre af emnet. Sognepræst Jørgen Jørgensen leder aftenen og giver et oplæg til eftertanke.