Hvorfor har jeg mareridt om min søster?

Måske ligger der dybt i dig nogle gamle sår, som ikke er blevet helt lægt, skriver Suh til Søsteren.
Måske ligger der dybt i dig nogle gamle sår, som ikke er blevet helt lægt, skriver Suh til Søsteren.

Kære Suh.
Jeg har en tilbagevendende drøm, som forfølger mig, uden at jeg forstår, hvorfor den dukker op.
Det handler hver gang om min yngre søster, som jeg i dag har et godt forhold til. Men da vi var børn, havde vi et meget problematisk forhold. Jeg var ekstremt jaloux på hende, fordi hun fik meget opmærksomhed i forhold til mig.
Det forfulgte mig i mange år, men som voksne er vi nu kommet ret tæt på hinanden og har det godt sammen. Jeg forstår derfor ikke, hvorfor jeg så stadig drømmer mareridtsagtige drømme om hende.
I drømmene bliver vi altid uvenner over et eller andet, og det ender med, at vi råber og skriger ad hinanden og skilles som uvenner. Når jeg vågner, er jeg helt ked af det og har dårlig samvittighed, så jeg skal lige bruge noget tid til at finde tilbage til virkeligheden igen.
Er der noget, jeg kan gøre for at få manet disse drømme i jorden en gang for alle?
Hilsen Søsteren

Kære Søster
Drømme er så utrolig spændende at arbejde med, fordi de på mange niveauer afspejler, hvad der foregår inde i os på en ucensureret måde.
Her er der både dramatiske og fantasifulde metaforer, som som regel er knyttet til stærke følelser – fordi det ofte er disse, vi har undertrykt i vågen tilstand, og som derfor dukker op i søvne, når vores forsvarsmekanismer er sænkede.
I dit tilfælde kan din drøm betyde flere ting.
Du kan vælge at arbejde med din drøm ud fra en konkret tolkning: drømmen handler om det reelle forhold til din søster. Selvom I i dag har et godt forhold til hinanden, så ligger der måske dybt i dig nogle gamle sår, som ikke er blevet helt lægt.
Måske er der en gammel jalousi, som let genaktiveres, men som du i dag som voksen er god til at undertrykke. Det kan også være, at der på trods af jeres gode forhold stadig er nogle dysfunktionelle mønstre jer imellem, som I dog bare har accepteret – I har valgt at fokusere på de gode ting, I nu har sammen.
De irritationer, som disse ting kan medføre, vælger du måske pænt at parkere inde i dig, men efterhånden hober det sig op og vækker endda gammelt nag. I en konkret fortolkning kan man sige, at du igennem dine drømme får forløst noget af denne vrede mod din søster, som du for mange år siden måske ikke fik lov til at komme af med – og som du i dag vælger at undertrykke for at bevare det gode forhold til hende. Hvis det er dette, det handler om, så bør du være opmærksom på at sige mere til og fra overfor din søster – evt. snakke med hende om, hvordan jeres forhold kan blive endnu bedre? Altså, være ærlig omkring dine følelser i forhold til hende – også selvom de ikke altid er positive.
En anden måde at tolke din drøm på kan være, at du og din søster i drømmen repræsenterer to forskellige sider af dig selv. Prøv at tænke over, om du har en indre konflikt kørende i dig? Er der ligesom to dele af dig, der strides med hinanden, og som ikke kan finde ud af at indgå et kompromis?
Måske er der netop en del af dig, der længes efter at få mere opmærksomhed, føle dig mere vigtig (symbolsk repræsenteret i form af din søster i drømmen), mens der også er en anden del af dig, som bebrejder den første del dette behov for opmærksomhed? Som måske skælder den første del ud for at være selvoptaget, egocentrisk osv. (symbolsk repræsenteret i form af dig selv i drømmen)? Hvis det er dette sidste, det handler om, så skal du måske prøve at tilgodese den del i drømmen, som skælder mest ud, og som altså i symbolsk forstand er mest indebrændt?! Er der en del af dig, som du bevidst eller ubevidst holder nede – men som du måske skulle lade komme lidt mere til orde?
En tredje tolkning kan være en mere moralsk tolkning: hvis du igennem mange år har været meget jaloux og måske vred på din søster, har du måske også overvejende behandlet hende uretfærdigt/hårdt? Efter I nu har fået et godt forhold til hinanden, har du måske brug for at bede hende om tilgivelse for nogle af de ting, du har udsat hende for? Det kunne forklare, hvorfor du netop vågner op med dårlig samvittighed.
Tænk over de forskellige fortolkninger og handl ud fra dine konklusioner. Hvis du har ramt rigtigt, så vil dine mareridt ændre sig og formentlig også til sidst helt forsvinde.
Hilsen Suh}