Jerusalem – evigt aktuelt

s15_Kampen om JerusalemNy bog af Filip Ipsen ser på, hvilken rolle Jerusalem spiller i den tid, vi lever i.

Kampen om Jerusalem er en letlæst bog med Jerusalem som indgangen til Bibelens skrifter om landet Israel, jøderne og forholdet til omverdenen i dag.

Det er spændende i lyset af den anspændte situation i Mellemøsten og kampen om byen både nu og tilbage i tiden. Ipsen skriver kort og klart om byens historie og Bibelens udsagn om byens fremtid. Han skelner mellem det himmelske og det jordiske Jerusalem – først nævnt i Bibelen som ’Salem’.
Ipsen samler på udmærket vis mange skriftsteder, der viser både de profetier, der allerede er gået i opfyldelse, og de, der vil blive opfyldt i fremtiden, uden dog at komme ind på nøjagtige tidspunkter. Men ud fra det, Bibelen skriver, er ”de sidste tider” rykket nærmere, og læseren opfordres til at gribe håbet om den forløsning, der ligger i det.

Nødvendig forståelse

For at forstå hvordan det himmelske og det jordiske hører sammen – også i dag – er det nødvendigt at forstå Bibelens beskrivelse af Guds udvælgelse, hans pagter og hans genoprettelse. Og dermed forstå forløbet i hvordan Gud har kaldt Abraham, hans familie, og siden har udvalgt det jødiske folk for til sidst at inkludere ”alle jordens slægter”, dvs. både jøder og ikke-jøder.
Bogen slutter med et kapitel, der handler om dagens Jerusalem og den politiske situation i forhold til den konflikt, der er om byen. Ikke ud fra hvad politikere og verdenssamfundet mener, men ud fra Bibelen. Det er forfatterens ønske, at ”Guds menighed i vores land yderligere vil få deres øjne åbnet for den tid, vi lever i nu.” Ipsen opmuntrer til at støtte Israel, ved at man beder for Israel, taler godt om det, støtter de bevægelser, som gør en indsats for Israel, og køber israelske produkter når muligt.

Bogen har forord af præst Christina Elisabeth Leinum, som er national leder af den danske afdeling af Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem, og bagside-omtale af Per Nielsen fra UCB (United Christian Broadcasters). Bagerst er en litteraturliste, hvor bl.a. Simon Sebag Montefiores Jerusalem en biografi er nævnt; denne store og meget veldokumenterede biografi viser, at der altid har været kamp blandt verdens magter om at få herredømmet over Jerusalem.

Kampen om Jerusalem er et værdifuldt bidrag til forståelsen af den tid, vi lever i, med Bibelen som guide.

Filip Hübbe Ipsen:
Kampen om Jerusalem og
Israels evige udvælgelse
131 sider • 98 kr. • Forlag: HEFI