Kristne helgener fremfor halloween

- Vi skal lære af rollemodellerne i vores åndelige bagage, mener billedkunstner Knud Larn.
– Vi skal lære af rollemodellerne i vores åndelige bagage, mener billedkunstner Knud Larn.

Kirken har noget bedre end Halloween, mener Knud Larn, som har skabt kunstudstillingen ’Alle Helgen’ i København.

Udstillingen ’ALLE HELGEN’ på Galleri Nybro i København varer fra den 30. oktober til 12. november.

Vi har brug for de kristne rollemodeller, mener den 50-årige københavnske billedkunstner Knud Larn.
Han har valgt at fokusere på den kirkelige højtid, mens det ganske land kaster sig over den folkelige ny-helligdag, Halloween. Knud Larn vil nu markere den “lysere side” af den samme højtid, med udstillingen ALLE HELGEN i Galleri Nybro.

Martyrer frem for monstre

I stedet for djævle, monstre og alt andet ondt sætter Larn fokus på de mennesker af kød og blod, der igennem århundrederne har peget på dét med Gud og Kristus. Nogle blev (og bliver stadig) myrdet for dette synspunkt og er martyrer, andre bidrog på anden måde til Kirkens kampplads i verden – som biskopper, salmedigtere, ordensstiftere, og som alle typer forkæmpere for de svages rettigheder.
Larn udstiller tekster og tegninger omkring et lille udvalg af de 10.000-vis af mænd og kvinder, der med deres liv står som eksempler til efterfølgelse – også for os i dag.

Kirkens rollemodeller

– Jeg synes egentlig, det er passende, at man kan gå på udstilling og se portrætter af og tekster om helgener i netop denne tid. Når man nu ikke kan gå i Folkekirken og møde disse kristne rolle-modeller, siger Knud Larn om udstillingen på Gallery Nybro, det kunstnerejede udstillingssted midt i København, grundlagt i 1989.
Rigtig mange danskere tror, at helgener er noget fælt gammeldags overtro, som skal undgås for enhver pris. De glemmer, at Luther ikke afskaffede mindedagene. Det gjorde derimod liberalisterne i 1770erne. De ville have befolkningen til at arbejde noget mere, så de riges overskud kunne stige. Jo, grådigheden var også til stede i de kredse den gang! Og dengang som nu går grådigheden ud over åndeligheden i samfundet. Nogle få bliver rigere, og alle bliver vi fattigere, forklarer kunstneren.

Grundtvig inspirerer

På udstillingen kan man møde både kendte og ukendte mennesker. Bl.a. finder vi en del vestlige helgener fra nyere tid, og der er endda også et par danske salmedigtere imellem!
Knud Larn forklarer: “Vi har brug for en opdatering af vores kirkelige mindedage. Vi har været væk fra emnet alt for længe i Folkekirken, og så er der en helt naturlig backlog. Der har altid og alle steder været helgener, som ikke stod i de centrale lister, men som blev holdt i hævd lokalt. Dén praksis er vores redning nu, vores mulighed for at “samle op” på et overset område af vores spirituelle bagage.
Jeg har tilladt mig at inddrage fx Grundtvig som én af de rolle-modeller, vi her i Danmark burde ofre lidt mere tid og tale på.
Grundtvigs betydning for vores moderne samfund kan man ikke komme udenom. Hverken i Folkekirken eller udenfor. Er det så ikke ret og rimeligt at holde en mindedag for ham én dag om året?” spørger kunstneren.

Blandt Knud Larns tidligere danske seperatudstillinger er:
”Dét med Gud”, Odense, i 2010; ”LARN i København”, København, sommeren 2011 og ”Kirken under huden”, på Galleri Emmaus, Haslev, i foråret 2012.
Udstillingen “ALLE HELGEN” på Galleri Nybro, Nybrogade 30, København K er åben ti.-sø. kl. 14-18. Der er gratis adgang. Under hele udstillingen vil kunstneren selv være til stede og han er villig til at ”forklare sig” yderligere.