Legenderne lever

s13_kkKatolske miraklerForfatteren Franz Werfel var jøde; han levede i mellemkrigstiden og var derfor i konstant modsætningsforhold til den nazistiske ideologi.

Under 2. Verdenskrig skjulte han og hans familie sig i den lille franske by Lourdes; det var her, at en 14-årig pige i 1858 hævdede at have set Jomfru Maria åbenbare sig, og stedet blev efterfølgende et af den katolske kirkes mest besøgte valfartssteder på grund af den helbredende grotte i nærheden. Ja, er det stadig.
I sit kortvarige eksil i Lourdes aflagde Werfel et højtideligt løfte overfor Jomfru Maria: at hvis han overlevede, ville han give hende det bedste, han var i stand til at yde overhovedet. Han overlevede og holdt i 1941 sit ord med ”Sangen om Bernadette”, en bog, der i dag nærmest er blevet en litterær legende.

De to kunsthistorikere og dokumentarister Lene Stæhr og Alec Due har samlet et væld af beretninger fra 2000 års katolsk kirke- og kulturhistorie; emnet er mirakler over en bred front: blødende madonna-statuer, stigmatiseringer, helbredende kilder, helgener og relikvier. Nogle af deres beretninger forekommer faktuelle, andre er apokryfe og i bedste fald anekdotiske, atter andre har legendens karakter.
Billedmaterialet er det halve af bogens verden. Det er suverænt, det er storslået, det er unikt. Hvis det er sandt, at et billede siger mere end 1000 ord, er det en næsten ufattelig generøsitet at illustrere et værk i dén grad fra perm til perm. Om man vil det ej: her afkræves respekt!

Sanselige oplevelser

Forfatternes ærinde er i udgangspunktet ikke et projekt, der skal styrke troen (i dette tilfælde altså den katolske). Miraklernes tid er ikke forbi, siger man jo ellers; forfatterne har gjort en vigtig dyd ud af at forholde sig køligt og kritisk observerende og forklarende – uden dog at give køb på engagementet. Selv skriver forfatterne, at deres bog ikke handler ”om objektiv sandhed, men om sanselige oplevelser af det overnaturlige” (s. 9).
Det er en balancegang både at henvende sig til et alment interesseret, ikke-specifikt katolsk publikum og til netop en katolsk læserskare. Det lykkes ganske fint. Det lykkes også at finde frem til en forståelse af, at strikte set er mange af de ”katolske mirakler” måske alligevel ikke katolske, i al fald ikke som fænomener betragtet. Et godt eksempel er den grædende Madonna, der har billedmæssige modstykker hos både de gamle ægyptere og i Kina og Tibet.

Et næsten 40 sider langt katolsk mini-leksikon fungerer samtidig som stærkt rosværdigt stikordsregister til dette overskud af en udgivelse. Det er ufatteligt, at prisen har kunnet holdes nede på så rimeligt et niveau, men det skyldes alene god, pekuniær støtte fra nogle af Danmarks mest betydningsfulde fonde.

Lene Stæhr & Alec Due:
Katolske mirakler gennem to årtusinder
440 sider • 350 kr. Vandkunsten