Solid, personlig og ærlig bønnebog

s13_Jorden kalder Gud_en børnebogAnmeldt af Vibeke M. Gregersen

Til tider kan det være svært at tage sig sammen til at bede og at finde ord. Det er den erfaring, der er baggrund for Thomas Baldurs (TB) bønnebog, ”Jorden kalder Gud”. Bønnerne er skrevet i løbet af et år; oprindeligt ind i et online bønsfællesskab på Facebook.

Derudaf opstod på et tidspunkt ideen om at give den værdi videre, som det er at bede sammen med andre. Sådan, at når du beder bønnerne, inviteres du til at bede i et slags fællesskab med TB samtidig med, at bønnerne kan blive til hjælp og inspiration i dit personlige bønsliv.
Bønnerne er inddelt i 4 kategorier. Hvilken kategori, bønnen hører under, er markeret med et symbol:
Et hjerte – en blandet landhandel af bønner fra hjertet, som spontant er opstået ud af, hvad der på en given dag rørte sig i TB af overvejelser, bekymringer, glæder, sorger, tro og længsler, samt bibelvers koblet med personlig refleksion.
En bibel – bibeltekster, som TB har omformuleret og gjort til sine egne bønner.
En bogreol – bønner, som TB har fundet i bekendelsesskrifter, hos kirkefædre eller i andre bøger.
En node – poetiske bønner, fundet i kirkens store salme- og sangskat, og som egner sig til både at synges og bedes.
De to første kategorier er i stort overtal, idet bogen indeholder 101 bibelbønner og 53 hjertebønner ud af i alt 184 bønner. Ved de fleste af bønnerne er angivet det/de skriftsteder, som har lagt grund til bønnen, og bagest i bogen er en alfabetisk oversigt over bønnernes overskrifter, der angiver temaet i bønnen.
Når man bruger bønnerne i Jorden kalder Gud, skal de ikke jappes igennem. De bliver mest givende, hvis den enkelte bøn læses langsomt, meditativt og måske flere gange. Så bliver bønnen ikke kun ord, du læser, men der gives plads fordybelse og til, at Gud bliver en del af samtalen og refleksionen. På den måde synes jeg, bogen kan anvendes både som bønne- og andagtsbog.
Bønnerne er meget forskellige. Der er tankevækkende, utraditionelle og stærke bønner. Man mærker, at TB selv kæmper og udfordres af det levede liv og Bibelens tale. Han har ingen færdige svar.

Det er en rigtig god bønnebog, solidt funderet i Bibelens ord, som jeg kun kan anbefale.

Thomas Baldur: Jorden kalder Gud – en bønnebog
360 sider • 99,95 kr. • Prorex Forlag

 

Thomas Baldur
Thomas Baldur

Fakta om Thomas Baldur
Født i 1973 i Aalborg.
BA i religion og mission fra European Nazarene College, Schweiz.
MA i teologi fra Nazarene Theological College/University of Manchester.
Ordineret præst i Det Danske Missionsforbund, ordineret ældste i Nazaræerens Kirke. Præst ved Vadum Kirkecenter siden 2012.