Ægteskabet under teologisk lup

s13_De to skal være etDenne norske bog belyser ægteskab, skilsmisse og gengiftning ud fra et luthersk perspektiv.

Det er en teologisk og historisk gennemgang af kirkens lære ud fra både Gammel og Ny Testamente. Samtidig sættes ægteskabet i relief i forhold til romerretten, oldkirken, andre samfunds jura og praksis, senere teologers tolkninger og kønsroller.

Selv om forfatteren skriver, at bogen især er beregnet på personer uden teologisk baggrund, så er den så grundig i sine analyser, at det ikke er en familiebog, og den rækker længere end til de flestes behov. Til gengæld er det fascinerende og værdifuldt at læse, hvor meget Bibelen rummer om ægteskab, skilsmisse og gengiftning.

Jura og historie

Andersen skriver detaljeret om ægteskabets historie og fremhæver kristendommens monogame, livslange ægteskab, der altid har eksisteret, omend polygami også er forekommet. På GT tid var dødsstraf udbredt for ægteskabsbrud, mens det på NT tid var grund til skilsmisse. Romerretten havde meget strenge love til at regulere ægteskabet for at beskytte familien, og i flere kulturer anså man ”hor”, dvs. udenoms-ægteskabelige forhold, for en forbrydelse, hvilket indebar, at ægteskabet skulle kundgøres offentligt, dvs. ved en vielse. I Norge var ægteskabsbrud strafbart frem til 1927!
Der har været spændinger mellem kirkens syn på ægteskabet (sakramente) og romerretten, som lagde vægt på den socioøkonomiske side. Kirken – ligesom romerretten – lagde også vægt på, at ægteskabet forudsatte frivillighed, dvs. et gensidigt samtykke fra brud og brudgom om et livslangt fællesskab. Skaberen har med sit bud om, at en mand og en kvinde skal være ”et kød” forudsat en livsvarig forening, som også er sjælelig og åndelig; det er samtidig et billede på foreningen mellem Kristus og menigheden.

Åbner skilsmisse for nyt ægteskab?

Ifølge forfatteren er skilsmisse kun mulig med ægteskabsbrud som begrundelse, evt. i udvidet betydning. Har man da pligt til at blive skilt eller pligt til at blive forliget, og giver skilsmisse adgang til nyt ægteskab? Bogens seriøse bibelanalyse giver god vejledning. For selv om skilsmisse i tilfælde af ægteskabsbrud er mulig
ifølge Jesus, så giver det ikke nødvendigvis ret til gengiftning, uanset om man er den uskyldige part.
Forfatteren erkender, at det er udfordrende og komplekst at vurdere teologien i dette følsomme emne.

Ragnar Andersen:
De to skal være ett
187 sider • 245 kr. (Bethesdas Boghandel)
For Bibel og Bekjennelse