Den nat åbnede Gud himlen over mig

s3_stor_pernille– og jeg fik en profetisk drøm om den nye tid, kirken er på vej ind i, fortæller Pernille Liland. Drømmen med det vigtige budskab er blevet til en bog.

– Gud ønsker at vise Norden, at frelsen ikke kun er noget, vi synger julesalmer om og døber de små babyer med som et kulturelt ritual.

Han lader nu muren af modstand og blindhed mod sandheden falde, og mennesker i hele Skandinavien skal komme til at opleve, at Jesus Kristus, Guds søn, ikke kun frelste og helbredte mennesker for 2000 år siden, men at han også gør det i dag – i det 21 århundrede, fortæller Pernille Liland i sin nye bog: Kraft, kærlighed og sund fornuft.
Udfordringen har talt med Pernille Liland, der her giver et indblik i en meget speciel drøm, hun havde sidste sommer, og som danner grundlag for budskabet og undervisningen i bogen.
– Sidste sommer var jeg og min familie på en ferie til Nordnorge. En nat, hvor vi overnattede i en lille pinsekirke, åbnede Gud himlen over mig, og jeg fik en profetisk drøm om den nye tid, kirken er på vej ind i nu, fortæller Pernille.

Opflamning af nådegaven

Hvad er det for en ny tid?
– Jeg tror på, at kirken i de sidste tider (som betegner tiden før Jesus kommer tilbage) skal blive som den første menighed, vi læser om i Det nye Testamente, omend i en moderne version.
Kirken skal være et sted, hvor præsterne prædiker evangeliet klart, og tydeligt i et sprog og i nogle rammer moderne mennesker kan forstå. Kirkens opgave bliver at vise, hvordan kristendom fungerer i praksis. Mennesker i stort tal vil komme til tro, fordi kirken fungerer i Helligåndens virkelighed, også uden for kirkebygningen.
– I slutningen af drømmen tror jeg, Helligånden viste mig, at banneret over og visionen for kirken i de sidste tider er skriftstedet fra 2. Tim 1: 6-7: Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd (frygtens ånd), men en ånd med kraft, kærlighed og besindighed (sund fornuft).

Vil det sige, at vi skal opflamme vores nådegaver?
– Lige præcis. Mange troende ved godt, at de er kaldet til at leve for at se Guds rige komme her på jorden. De er kaldet til at forkynde, undervise og vidne om de gode nyheder, bede for de syge og endda opvække de døde, men mange gør det ikke.
Hvorfor ikke?
– Fordi de er hunderædde for at fejle, se fjollet ud, miste kontrollen og ikke gøre det godt nok. Hvis vi kristne var mere bevidste om, hvordan den åndelige verden fungerer i praksis, ville vi også forstå, at det er frygtens og fejhedens ånd, der måske i flere år har bundet os og forsøgt at forhindre os i at gå ud i tjeneste for Herren. Han har allerede givet os Ånden af kraft, kærlighed og sund fornuft!
Hvordan bliver man fri fra frygtens ånd?
– Det er kærligheden, som fordriver frygten, siger Bibelen. Jo mere fyldte vi er af kærlighed til Gud og mennesker, jo mindre tænker vi på, hvor frygtsomme vi er. Helligåndens kraft, som bor i os, giver os autoritet over frygt i Jesu navn. Du kan tale til frygtens ånd, i Jesu Navn, og befale den at forsvinde, og den skal adlyde dig!
– Det er ikke i orden, at frygt skal dominere vores kristne liv. Vi er skabt til at leve i frihed. Så man må bruge sin gudgivne autoritet og vise, hvem der er Herren. Alt ondt skal bøje sig i Jesu navn.
Hvad har du selv gjort for at opflamme dine nådegaver, der ser ud til at fungere meget stærkt?
– Da Gud kaldte mig til tjeneste, indgik jeg den aftale med ham, at jeg aldrig ville sige nej til at gribe de chancer, Gud giver mig. Hverken til at blive trænet hele livet eller at forkynde for store, såvel som for små, ubetydelige som betydelige – og jeg ville aldrig holde min bøn tilbage på bønnemøder.
– Opmuntringen lyder til os i dag, som til Timotheus: Lad kaldet blive opflammet og brænde klart ved konstant at være opmærksom på, hvor og hvordan du kan tjene Herren. Må vi leve for noget, der er større end os selv, så det sætter ”fut” i os og vores omgivelser. Gud venter altid omkring det næste hjørne, i den næste samtale, i det næste møde med et menneske nede i Netto, eller i parken, når du er ude at gå tur med hunden.

Rystede af skræk

Har du selv oplevet at være bange for at gå ud og bede for folk?
– Da jeg og nogle stykker fra vores kirke begyndte at gå ud på gaden for at bede for folk, rystede vi i bukserne af skræk. For tænk, hvis der nu ikke skete noget, når vi lagde hænderne på de syge. Tænk, hvis vi sagde noget forkert, når vi skulle til at vidne om Jesus, fortæller Pernille. – Det ville være pinligt, og hvad ville folk ikke tro om os!
– Men vi gav ikke op. Vi vidste, at Helligånden var med os, og frimodighed vandt over frygten.
Efter et par gange begyndte vi at opleve mirakler, helbredelser og Guds nærvær så stærkt, at mennesker næsten ikke kunne stå på benene. De blev fulde af Åndens glæde, og vi jublede og dansede hjem efter hver gang, vi havde været på gaden. Bare at overvinde vores frygt var en kæmpesejr.

Pinsedag hver dag
 Pernille Lilands bog ”Kraft, kærlighed og sund fornuft” er skrevet på baggrund af en profetisk drøm om den nye tid, kirken er på vej ind i. Bogen kan købes hos Aponet, Impacht Church. Pris 200 kr.
Pernille Lilands bog ”Kraft, kærlighed og sund fornuft” er skrevet på baggrund af en profetisk drøm om den nye tid, kirken er på vej ind i.
Bogen kan købes hos Aponet, Impacht Church. Pris 200 kr.

Hvorfor har du skrevet bogen?
– Drømmen, som jeg fik i Nordnorge, er en profetisk drøm, som jeg tror, kan være retningsgivende og forudsigende for Skandinavien i tiden, som ligger foran os, og det syntes jeg er vigtigt at skrive om.
– Men hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg skrevet bogen, fordi jeg ønsker, at de kristne forstår, hvilken enorm kraft, der bor inde i os alle, som tror på Jesus Kristus.
Vi kommer så let til kun at leve livet efter det, vores naturlige øje ser på (vores omstændigheder); men Guds Ånd inde i os kan (og længes efter) at blive forløst igennem os.
Jeg ønsker af hele mit hjerte, at alle vil komme til at kende Helligånden personligt og hver dag leve bevidst med ham – helt naturligt! Det er ham, som kender mennesker og elsker dem, som de bør elskes. Uden Helligånden er kristendommen en tom skal, en religion, en filosofi eller blot en tanke. Må vi få Åndens dimension helt ind i vores hjerter og ind i alle kirker på jorden, så vi kan se en vækkelse af mennesker, som virkelig oplever Guds Riges udfoldelse i blandt os.

Troen vågner

– Danmark og Norden har i mange år været som Jeriko er beskrevet i Josvas bog, lukket og låst for evangeliet. Vi har aldrig set en gennemgribende vækkelse over hele landet, og det har været svært at plante menigheder og svært at samle mere end 20-30 i kirken på en søndag til gudstjeneste. Tilbagegang og splittelse har været mere normalt at se end vækst. De store kirkebygninger i landet står tomme og forfalder. Men jeg tror på, at troen er ved at vågne landet over. Tørsten efter Gud og hans virkelighed kan mærkes. Flere og flere folk spørger: ”Hvor kan vi gå hen for at mødes med den levende og virkelige Gud?” – ”Findes der kristne, som virkelig tror og oplever Guds virkende kraft dagligt?”
– Svaret er ja, der findes en virkelig levende og elskende Gud i Norden i dag. Og hans navn er Jesus. Og vi kan alle få lov til at opleve hans liv i overflod. Gud sagde til Josva, og sådan siger han til Skandinavien i dag:
”Se, jeg giver jer landet.”
– Når vi beder, taler og profeterer i Jesu navn, virker Guds navn ind over elementerne. Så lad os bede om, at troen og kærligheden til sandheden overvinder løgnen og frygten i vores nation. At nu skal livet hos Nordens folk begynde og slutte med Jesus, så Guds rige bryder igennem. Som vandet bryder igennem en dæmning.
– Lad din vilje ske og dit rige komme i Skandinavien, Jesus, som den sker i himlen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Blå bog

Pernille Liland afholder i dag seminarer i flere af Danmarks kirker samt i Norge og på Færøerne. I en årrække har hun undervist om at ”høre Guds stemme”, “aktivere Hellig Åndens gaver”, ”Profet Skole”, og om at forstå når Gud også taler til os gennem vores drømme.
Pernille har været en profetisk og passioneret forkynder de sidste 20 år. Hun læste teologi 3 år på Hillsong Leadership College, Australien og underviser ugentligt på den internationale bibelskole “Impactschool.dk of Revival”.
Hun er desuden uddannet lærer med kristendom og engelsk som hovedfag.