Norske friskoler efterlyser ligebehandling

Politikerne Bente Thorsen (Frp), Anders Tyvand (KrF) og Henrik Asheim (H) var langt på vej enige om friskolepolitikken. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK
Politikerne Bente Thorsen (Frp), Anders Tyvand (KrF) og Henrik Asheim (H) var langt på vej enige om friskolepolitikken. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Friskole-Norge håber på mere ligebehandling med den offentlige skole, skriver KPK.

Repræsentanter for Stortingets kirke-, uddannelses- og forskningskomite hørte om friskolernes situation, da de besøgte Kristne Friskolers Forbunds årlige skolelederkonference på Gardermoen sidste tirsdag.

Kun højrepartier deltog

Alle partier var inviteret til konferencen, men kun partierne Høyre (H), Fremskridtspartiet (Frp) og Kristelig Folkeparti (KrF) mødte op. Konferencen samler hvert år skoleledere ved kristne friskoler fra hele Norge.
Stortinget vedtog en ny friskolelov i foråret. Nu beder friskolerne bl.a. om, at deres huslejeomkostninger medregnes i tilskudsgrundlaget overfor staten.
Under mødet udtrykte KrFs Anders Tyvand sig sådan, at det gav håb om, at hans parti vil foreslå flere midler til friskolerne i et alternativt budgetforslag.
KrF indgik i sin tid et bredt forlig med de daværende rød-grønne regeringspartier om friskolerne. Partiet har nu indgået et nyt forlig med de nuværende regeringspartier.
Bente Thorsen (Frp) var tilfreds med, at den nye lov gør det lettere at starte nye friskoler.
Hun mener, at sund konkurrence mellem offentlige og private skoler vil komme eleverne til gode.

Godtgørelse for integration

Friskolenes gav udtryk for, at de er parate til at gøre deres for at intregrere flygtninge. Men flere skoleledere pegede på, at de midler, kommunerne får fra staten til dette formål, ikke kommer friskolernes indsats til gode.

Ligebehandling

Et mangeårigt ankepunkt fra friskolerne gælder den såkaldte 20-dages-regel. Den betyder, at skolerne mister tilskuddet til eleven, dersom han eller hun har fravær på mere end 20 dage, som ikke skyldes fx kronisk sygdom. Friskolerne klager over, at denne regel håndhæves strengere overfor friskolerne end overfor de offentlige skoler.
Henrik Asheim (H) sagde, at en samlet komite i Stortinget nu vil ændre 20-dages-reglen.

SV ønsker forbud mod religiøse friskoler

Stortingspolitikerne bemærkede, at friskolerne synes, det tager for lang tid at få omsat løfter i praksis.
Henrik Asheim mindede derfor om, at partiet Sosialistisk Venstre på landsmødet for få år siden vedtog at arbejde for et forbud mod religiøse friskoler.
– Jeg kan mærke, at I er utålmodige. Men der er alligevel sket et taktskifte efter regerinsskiftet i 2013. Og alternativet havde været meget værre, mente han.