Reinkarnations-præst tilbage

Efter en måneds suspension har biskop Peter Fischer-Møller ladet sognepræst Annette Berg vende tilbage til embedet i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat. Biskop og præst har underskrevet et fælles dokument om centrale dele af den kristne tro.
I dokumentet skriver sognepræst Annette Berg under på, at det jordiske liv er værdifuldt og velsignet af Gud, at legeme og sjæl er en helhed, at vi frelses ved Guds nåde alene, og at opstandelsetroen er knyttet til Kristi opstandelse påskemorgen.
Samtidig fremfår det af dokumentet, at Annette Berg er blevet mindet om sit præsteløfte og dermed forpligtelsen på folkekirkens bekendelsesgrundlag. Biskoppen vil dog holde er ”skærpet tilsyn” med Annette Berg frem til den 31/12 2016, hedder det i slutningen af dokumentet fra den 4. januar.
Selv om vigtige dele af bekendelsen dermed bliver anerkendt som folkekirkens lære, vil hverken biskop eller præst dog udtale sig om, hvorvidt det også er en del af Annette Bergs personlige overbevisning. Et menneskes tro er en sag mellem den enkelte og Gud, mener biskoppen.