Lodseddel kan veksles til kaffe

Søndag d. 2. januar begyndte salget af KFUMs Soldatermissions lodsedler 2016.
I de kommende måneder sælger soldatervenner og medarbejdere lodsedler i hele Danmark. Det foregår via dørsalg, på gader, pladser og ved handelscentre, samt salg til medlemmer og faste støttere af KFUMs Soldatermission.
Samtidig kan lodsedler også købes på KFUMs 14 Soldaterhjem samt i genbrugsbutikker tilknyttet organisationen.
Hovedgevinsten er en ny Toyota Aygo.
Hvis en købt lodseddel skulle vise sig at være en ”nitte”, så kan den veksles til en kop kaffe og kage på KFUMs Soldaterhjem.
Gennem de seneste år har KFUMs Soldatermission haft større fokus på veteraner, og fem steder i landet tilbyder KFUMs Soldaterhjem bolig til veteraner. Samtidig er opgaven at skabe hjemlige rammer for værnepligtige, konstabelelever og andre tjenestgørende i Forsvaret.
Arbejdet finder sted på Folkekirkens grundlag, hvor en oprigtig interesse i medmennesket og ønske om at tjene (diakoni) er udgangspunktet for arbejdet. Hver aften er der aftensang på alle soldaterhjem, hvor soldaterne i øvrigt kan se film, spille og købe mad og alkoholfrie drikkevarer.
De hjemlige rammer skaber en afslappet atmosfære og gode forudsætninger for samtaler og et godt kammeratskab.
Niels