Jeg har mange løse ender i mit liv

Man PortraitKære Orla Lindskov.
Jeg har valgt at skrive til din Brevkasse for at få lidt rådgivning her ved starten af 2016.
Jeg er i fyrrerne og er præst. Dog oplever jeg, at jeg mangler visdom.
Fra min barndom lærte jeg, at jeg skulle være ydmyg. Jeg lærte, at vi mennesker i Guds øjne var syndere, som skulle bede Gud om forladelse for vores usselhed.
Jeg har aldrig betragtet mig selv som betydningsfuld. Efter samtale med et af mine sognebørn, som er psykolog, kan jeg se, at det hæmmer mig nu.
Jeg hænger fast i, hvad der har været af triste hændelser i min fortid. Jeg hænger mig meget i, hvad folk mener, jeg har gjort eller ikke gjort, af rigtigt eller forkert.
De fleste kommentarer, jeg får i mit arbejde, er ikke positive. Jeg har nemlig så svært ved at beslutte mig og ved at omsætte mine beslutninger i handling. Jeg har fx mange gange besluttet, at jeg ligesom du vil give forbøn til syge og handicappede. Men det er aldrig blevet til noget.
Jeg har mange løse ender i mit liv, og det frustrerer min hustru. Jeg skylder stadigvæk min familie penge, som jeg lånte til at betale min studiegæld med. Det er som sådan ikke fordi, jeg mangler penge.
Jeg har uopgjorte konflikter med min familie. Men jeg elsker dem alle inderligt.
Jeg har svært ved at klare alle de forpligtigelser, jeg har påtaget mig, både som præst, men også i min familie.
Jeg synes, at her i starten af det 21.århundrede vrider alle i mit sogn sig i sygdom og smerte. Mine kolleger siger, at det er det samme hos dem.
Kunne du måske give mig nogle ord eller råd med på vejen ind i 2016?
Nogle ord, som jeg også kunne tage med ind i min daglige bøn. Det ville jeg være meget taknemmelig for.
For øvrigt tak også for din Brevkasse.
Med broderlig hilsen
En, som søger mod målet

Svar:

Omsæt dine beslutninger til handling

Lyt selvfølgelig til hvad andre siger og mener. Men der skal være rimelighed i det. Det er ikke alle meninger, der er rimelige.
Lyt selvfølgelig til hvad andre siger og mener. Men der skal være rimelighed i det. Det er ikke alle meninger, der er rimelige.

Kære du, som søger mod målet
At føre beslutninger ud i handling er faktisk ikke kompliceret.
Men at føre dine beslutninger ud i handling kan hæmmes af, at du undervurderer de ting, som er lykkedes for dig.
Desuden kan det hæmmes af, som du skriver, at du hænger fast i triste hændelser fra din fortid. Triste hændelser fra fortiden kan virke som hængedynd, som man kan sidde fast i.
Du skriver om, hvad du lærte i din barndom. Fx om ydmyghed.
Det kan være godt nok at lære om ydmyghed. Bare det ikke overdrives.
Du lærte også om menneskers usselhed i Guds øjne. En usselhed, som vi skulle bede om tilgivelse for, og som skyldes, at vi er syndere.
Jeg tror ikke, at Gud betragter os som usle mennesker. Selvfølgelig er vi på en måde svage, usle mennesker. Men jeg bryder mig bare ikke om ordet ussel, for det er et meget negativt ord, når det bruges om mennesker. Jeg synes ikke, det er et ord, man skal lade børn samle op i forbindelse med deres kristne opdragelse.
Men hør: når du begynder at betragte dig selv og dit liv som betydningsfuldt, så bliver alt, hvad du gør betydningsfuldt, også de små ting. Du må faktisk skifte briller, når du betragter dig selv og dit liv.
Tag dig tid til at hædre dine stærke sider. Fx din inderlige kærlighed til din familie. Sæt den i fokus, for det, du giver fokus i dit liv, vil vokse, din kærlighed vil vokse.
Hæng dig ikke i, hvad der tidligere er sket af dårligt i dit liv. At gøre det, fører som regel flere dårlige hændelser med sig. Igen nemlig: det du giver fokus, får du mere af.
Hæng dig ikke i, hvad folk mener om det, du gjorde eller ikke gjorde. Du kan nemlig let blive underlagt menneskefrygt.
Lyt selvfølgelig til, hvad andre siger og mener. Men der skal være rimelighed i det. Det er ikke alle meninger, der er rimelige.
Når du beslutter dig for noget, så omsæt det altid i handling. Bliv en handlingens mand.
Du vil opdage, at vores liv ofte bevæger sig i kapitler. Men for at Gud kan åbne et nyt kapitel i dit liv, skal du med Guds hjælp og kraft knytte de løse ender sammen. Betal de penge tilbage, du skylder. At have den løse ende er rigtigt dårligt.
Gør dig færdig med de forpligtigelser, du har påtaget dig, og pas på ikke at påtage dig nye, som du ikke magter.
Hvis du lader de løse ender i dit liv fortsætte med blot at hænge og daske, så går der kludder i Guds transportsystem til dig. Det transportsystem administreres af Helligånden, og det er igennem det, vi får Guds hjælp og gaver.
Jeg vil bede om, at du må lykkes i Guds plan for dit liv.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Oplevelser:

Kære Orla
Jeg skriver til dig med dette vidnesbyrd.
Min mor havde i længere tid haft smerter og brændende fornemmelser i sit venstre skinneben.
Lægerne rev sig selv i håret og vidste ikke, hvad det var, eller hvad de skulle gøre. Min mor kom på besøg en mandag, og vi skulle i Tivoli op til jul.
Inden vi gik ud, sagde min mor, at hun ikke kunne gå så langt, for hendes ben var dårligt.
Jeg handlede hurtigt, tog en salvedug og sagde, at hun skulle lægge den i strømpen på skinnebenet.
Min mor sagde hånligt: ”Tror du selv på det?”
Jeg sagde ja.
Da vi havde gået rundt i Tivoli en times tid, sagde min mor: ”Jeg har slet ikke smerter i benet. Det er da underligt.”
Jeg smilede bare.
Nu har hun meldt afbud til både zoneterapeut og til hudlægen. Min mor er for at sige det mildt meget overrasket. I dag har hun salvedugen med i sengen hver nat.
Kærlig hilsen S.

Hej Orla
Her i starten vil jeg sige, at du har bedt for mig flere gange for min skizofreni, for mine muskelspændinger i maven og for mine alt for kraftige vejrtrækninger.
Gud har helbredt mig. Mange tak til Jesus og til dig, Orla. Tak for din forbøn. Det er så fantastisk. Herren Jesus er god. Troede jeg skulle leve med det resten af mit liv.
Kærlig hilsen fra
En taknemmelig ung mand