Realdania støtter Kofoeds Skole med 30 millioner

Kofoed Skoles visionsplan går bl.a. ud på at skabe en storby-landsby ved Amager Strand.
Kofoed Skoles visionsplan går bl.a. ud på at skabe en storby-landsby ved Amager Strand.

Kofoeds Skole vil udvikle en storby-landsby ved Amager Strand.

Visionsplanen ”Kofoeds Skole i fremtiden” får 30 mio. kr. i støtte af Realdania.

Kofoeds Skole, som hjælper arbejdsledige og socialt udsatte, vil i de kommende år udvikle sig til en storby-landsby på Amager. Den skal kendetegnes ved social og miljømæssig bæredygtighed og få det nye og det gamle Amager til at mødes.
Realdanias støtte skal gå til nyindretning af de eksisterende bygninger samt etablering af socialøkonomiske butikker i skolens kantzone.

Kontakt med lokalområdet

Skolens elever, medarbejdere, naboer og samarbejdspartnere har bidraget med idéer og ønsker til skolens udvikling.
– Omdrejningspunktet i visionen er et ønske om mere åbenhed og kontakt mellem Kofoeds Skole og lokalområdet. Om få år vil skolen befinde sig i skellet mellem de nye byggerier ved Amager Strand og det ældre Holmbladsgadekvarter.
Ved at udvikle skolens arealer til en storby-landsby med boliger og butikker skaber vi et sted, hvor det gamle Amager kan mødes med det nye. Der vil forsat været et behov for steder til socialt udsatte, siger Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen.
For Realdania handler det om at rykke Kofoeds Skoles elever tættere på fællesskabet gennem nye arbejdspladser og naturlige møder med omverdenen, siger Gustav Z. Brade, projektleder i Realdania.
Også Københavns Socialforvaltning ser et stort potentiale i det nye projekt. Visionsplanen ”Kofoeds Skole i Fremtiden” passer ind i Københavns ambition om at sikre social balance og et mangfoldigt udbud af boliger og tilbud til københavnere med sociale problemer, siger Socialborgmester Jesper Christensen, Københavns Kommune.
Kofoed Skoles grundlag er folkeligt og kristent, og arbejdet præges af respekten for den enkelte. Sidste år modtog skolen støtte fra folkekirkens indsamlinger i fastetiden.