Vi har mange konflikter i vores ægteskab

Er I midt i en diskussion, er det helt fint at sige: ”Jeg har lige brug for en tænkepause – jeg vender tilbage senere”. Det er OK at have brug for en time-out for at finde argumenterne, men du skal huske, at du så skylder din kone at vende tilbage!
Er I midt i en diskussion, er det helt fint at sige: ”Jeg har lige brug for en tænkepause – jeg vender tilbage senere”. Det er OK at have brug for en time-out for at finde argumenterne, men du skal huske, at du så skylder din kone at vende tilbage!

Kære Suh.
Min kone og jeg har ofte tilbagevendende konflikter i vores ægteskab. Det handler for det meste om problemer i kommunikationen. Min kone er stærk i det verbale, mens jeg ikke er det. Jeg har svært ved at udtrykke mine følelser og finde de rigtige ord, når vi diskuterer noget. Det er, som om vi taler forbi hinanden, og det er en stor frustration.
Jeg vil gerne gøre mit til, at det kan blive bedre, så jeg håber, du kan give mig nogle redskaber til at få forbedret min kommunikation overfor min kone.
Med venlig hilsen L.

Kære L.
Stærkt gået, at du påtager dig dit ansvar for at få forbedret jeres kommunikation. Med den indstilling kan det kun blive bedre!
I mænd er ofte særligt dygtige til at finde brugbare løsninger på problemer og også til at få konkretiseret, hvad problemet i en given situation er. Prøv derfor at gå helt praktisk til værks og fokuser på at få afdækket, hvad kernen i jeres kommunikationsproblemer er – så er jeg sikker på, at det vil blive nemmere for dig at finde ud af, hvad du selv kan gøre anderledes.
Her er et par forslag til, hvad du bl.a. kan prøve at undersøge:
– er det tonefaldet i din stemme, der får din kone til at opfatte det, du siger, helt anderledes, end det var tænkt? Måske du selv oplever at være ”neutral” i overleveringen af et budskab, mens en eventuel irritation eller manglende interesse i virkeligheden skinner klart igennem?
– er det din mimik og/eller din kropsholdning? Prøv at være bevidst om at vende din krop hen imod din kone, mens I snakker sammen. Sørg også for at kigge hende ind i øjnene ind imellem.
Måske er det overflødigt at nævne overfor dig, men sørg også for ikke at prøve at følge med i tv-udsendelser eller i nyhederne på telefon eller iPad samtidig. Nogle mænd synes selv, at de sagtens kan føre en meningsfuld samtale med deres partner, mens de samtidig passer andre ting imens – men vi kvinder er sjældent enige med jer i det. Vi vil have koncentreret opmærksomhed!
– generelle vendinger: prøv at lægge mærke til din sprogbrug. Måske kan du bruge mere specifikke ord/forklaringer eller ord, der er mere nuancerede. Fx kan ”jeg er træt!” dække over mange forskellige ting, mens en uddybelse af det som fx ”jeg er træt og har brug for at sove”, ”jeg er træt i hovedet, fordi jeg bekymrer mig om XX ” eller ”jeg er træt og i dårligt humør, fordi XX” gør det meget lettere for din kone at forstå, hvordan du egentlig har det.
– Måske bruger du typisk ord/vendinger/billeder, som giver mening for dig, men ikke for din kone? Selvom det er svært, så prøv at tænke over, hvilke begreber eller billeder, der vil give mening for din kone!? ”Sådan som jeg har det nu, er vist ligesom når du fortæller om XX …” Pyt med om det ikke sidder lige i skabet første gang, men blot det, at du forsøger, vil gøre en forskel.
Nogle af disse ting kan du godt selv observere eller tænke dig frem til, om det er et problem i jeres kommunikation, mens der kan være andre ting, du er nødt til at spørge din kone om. Dette sidste er det allervigtigste i arbejdet på en bedre kommunikation: at spørge den anden, hvad han/hun er frustreret over og også om, hvad han/hun kunne foreslå kunne gøre det bedre? Samtidig er det også meget vigtigt at spørge din kone om, hvad hun synes fungerer godt nok i forvejen – så du kan gøre mere af det!
Sluttelig er det naturligvis også afgørende, at du laver et stykke individuelt arbejde: begynder at være mere grundig i forhold til at tænke over, hvad du egentlig mener eller føler i de forskellige situationer, inden du og din kone skal til at snakke sammen om det.
På den måde bliver du ikke stresset over at skulle svare her og nu, men har bedre tid til at overveje og lede efter ordene. Er I midt i en ophedet diskussion, er det helt fint at sige: ”jeg har lige brug for en tænkepause – jeg vender tilbage senere”. Det er altid OK at have brug for en time-out for at finde ordene eller argumenterne, men du skal bare huske, at du så skylder din kone at vende tilbage!
Hilsen Suhs