Forstår vi, hvad vi har del i?

Af Ruth Cilwik Andersen  Præst i Frikirken Salem  i Frederiksværk
Af Ruth Cilwik Andersen
Præst i Frikirken Salem
i Frederiksværk

Kirker fra forskellige kirkesamfund blev for mange år siden enige om, at det er en god idé at bede sammen på tværs af geografi og teologi.

Derfor arrangeres hvert år i uge 2 en verdensomspændende bønneuge. Forbøn for mennesker, behovene i lokalområdet, personlige bønneemner og tilbedelse er altid en del af disse møder. Lokalt, her I Halsnæs Kommune, besøgte vi i løbet af ugen Folkekirken i Frederiksværk, Torup og Melby, Luthers Mission i Hundested og Frikirken i Frederiksværk.

Bønnens fokus er Gud, dvs. troen på hans løfter, hans nærvær og hans virke. At bede sammen styrker troen og konkretiseringen af ens anliggende. Det kan kun anbefales, og i vores tilfælde blev ugen til stor glæde for mange.

De fortabte sønner

Emnet for bønneugen var valgt fra Lukas Evangeliet 15 med overskriften ”De fortabte sønner vender hjem”, og jeg vil dele én af de vigtige nøglevers fra denne lignelse her. De er fra vers 31: ”Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit…”

Denne sætning siger faderen til den søn, der kom hjem fra marken og ikke vil deltage i festen, som var arrangeret for den hjemvendte bror. Broderen havde taget halvdelen af arven og kom tomhændet tilbage fra forbrugerfesten. Faderens kærlighed var uændret og overvældende for begge: Den tilbagevendende bror, men sandelig også for den anden bror, der har arbejdet og stået til rådighed på gården.

”Alt mit er dit” siger faderen i denne historie, og det er Jesu budskab til de mennesker, der lyttede til ham. Alle de muligheder og gaver Gud har, kan blive til oplevelser og berigelser i mit liv her på jorden.

”Alt mit er dit” bliver sagt i en samtale foran døren, udenfor, mens festen er i fuld gang med musik, og vi kan gætte os til: lækker mad. Her står far og søn og har én af livets skelsættende samtaler. Gud, vor Far er til at tale med, ikke altid fordi vi opsøger ham, men fordi han ser os og er dér, hvor vi er og finder os. En samtale med Gud er bøn og kan blive til skelsættende oplevelser i vores liv!

Alle de muligheder og gaver, Gud har, kan blive til oplevelser og berigelser i vore liv her på jorden.
Alle de muligheder og gaver, Gud har, kan blive til oplevelser og berigelser i vore liv her på jorden.
Se hvad du har

”Alt mit er dit” får sønnen at vide, og vi bliver desværre ikke inddraget i konklusionen af hans valg. Går han ind til festen og bliver en del af glæden og kærligheden? Går han væk eller tilbage til arbejdet? Vi ved det ikke, og det er, som om denne sætning skal stå tilbage, som noget der gælder alle – der skal tages med i livet af de tilhørere, der var samlet omkring Jesus. En sætning, der er så afgørende i forståelsen af den kristne tro, at den ikke skulle forstyrres af beskrivelsen af broderens reaktion, men skulle lægge op til refleksion i tilhørerskaren.
”Alt mit er dit” siger Gud Faderen dermed også til dig i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Må din dag og uge være velsignet med gode samtaler med Gud Faderen og flere erkendelser af, hvad du som Guds barn ejer, samt hvilke muligheder det kan medføre!

Denne uges prædiken er fra netkirken.dk og er ikke baseret på søndagens tekst i følge kirkeåret i den danske folkekirke. Denne bibeltekst kan læses herunder.

Fastelavnssøndag: Luk. kap. 18:31-43
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tiden nærmer sig, hvor Messias skal lide og dø
31Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde: »Nu er vi snart i Jerusalem, og dér vil alle Skriftens profetier om Menneskesønnen gå i opfyldelse. 32Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. 33Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde.«
34Men disciplene forstod slet ikke, hvad han sagde. Hans ord var som en lukket bog for dem, så de ikke fattede, hvad han talte om.
En blind bliver helbredt og slutter sig til Jesus
35Jesus og hans følge nærmede sig nu Jeriko. Der sad en blind mand ved vejen og tiggede, 36og da han hørte lyden af mange mennesker, der nærmede sig, spurgte han, hvad der foregik. 37»Det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi,« fik han at vide. 38Så gav han sig til at råbe: »Jesus, du Davids Søn, forbarm dig over mig!«
39De mennesker, der gik foran Jesus, forsøgte at få manden til at tie stille, men han råbte bare endnu højere: »Du Davids Søn, forbarm dig over mig!«
40Jesus standsede og sagde, at man skulle føre den blinde mand hen til ham. 41»Hvad vil du, jeg skal gøre for dig?« spurgte Jesus.
»Herre,« sagde manden, »jeg vil gerne kunne se!«
42»Det er sket!« svarede Jesus. »Din tro har reddet dig!« 43Straks kunne manden se, og han begyndte at lovprise Gud og fulgte derefter med Jesus. Alle de omkringstående brød også ud i lovprisning.