Nyere salmer efterlyses til Kirkesangbog

Redaktionsgruppen er i fuld gang med den nye Kirkesangbog. Fra venstre ses Inge Marstal, Pablo Llambias, Helene Dam og Rasmus Nøjgaard.
Redaktionsgruppen er i fuld gang med den nye Kirkesangbog. Fra venstre ses Inge Marstal, Pablo Llambias, Helene Dam og Rasmus Nøjgaard.

En mellemting mellem Salmebogen og Højskolesangbogen skal styrke tro og dansk fællessang.

Man kan stadig nå at foreslå nye sange til optagelse i Kirkesangbogen, som udkommer næste år.

Kirkesangbogen, der ventes klar i foråret 2017, udkommer på Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Sangbogen skal være et supplement til Den Danske Salmebog.
Redaktionen bag Kirkesangbogen prøver at gå nye veje for at imødekomme det 21. århundredes kirke- og kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle og dermed styrke den unikke danske tradition for kirkelig fællessang.

Både for nye og ”gamle” kirkegængere

Kirkesangbogen satser derfor på at præsentere et bredt udsnit af kristent trosliv og eksistens.
Intentionen er at videreudvikle fællessangen og bygge bro mellem nye og ældre salme- og sangtraditioner. Der vil således være noget genkendeligt for både gamle og nye kirkegængere.
Målet er også at skabe en sammenhæng mellem nutidens livsforståelse og musik og salmens traditionelle univers.
Kirkesangbogen udkommer til reformationsjubilæet i 2017.

Udstikker nyt spor

Rasmus Nøjgaard, formand for redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen, udtaler:
”Kirkesangbogen udstikker et nyt spor mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen, og formidler kristen tro på en spørgende og søgende måde. Kirkesangbogen præsenterer en bred vifte af musikalske og tekstlige udtryksformer, der skal videreføre og styrke den vigtige danske fællessangstradition.”

Fra de seneste 50 år

Redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen tæller stærke kræfter på både den musikalske og teologiske side. Gruppen har gennemgået et materiale på over 1.000 fortrinsvis danske sange og salmer fra de seneste ca. 50 år med henblik på at udvælge de bedst egnede. Man har også samlet sangskrivere, digtere og komponister på en række workshops.
I alt 40 kirker rundt om i Danmark fungerer som testpanel for materialet.