80 pct. af begravelser er i urner

På kirkegårdskonferencen i Nyborg kom det frem, at 80 pct. af begravelserne i dag er urne-nedsættelser i stedet for kister.
Det medfører tomme gravsteder, og det bekymrer departementschef Anne Kristine Axelsson, Kirkeministeriet, fordi det også ændrer kirkegårdens udseende, når gravsteder med små haver forsvinder.
Tidligere foregik der kun få kremeringer i de kristne lande. Her blev man begravet i kister, og gravstedet blev udstyret med en gravsten med navnet på den savnede. Familien passede stedet i flere generationer.
I hinduistiske lande som Indien og Nepal derimod brændte man blot de døde på et bål og smed asken i floden.
Gennem de seneste 50 år er Danmark blevet påvirket af Østens hinduisme gennem bl.a. meditation, yoga og new age filosofier.
Det har slået igennem, så en stor del af befolkningen nu vælger at brænde den afdøde – tilintetgøre dem efter hinduistisk skik – og ikke begrave dem efter kristen skik.