Hvem er Lammet?

s2_forsidePåskeavisens forside er malet af Marianne Lodahl Mortensen, Esbjerg. Maleriet er dobbelttydigt. Det viser Jesus, der bærer et lam på sine skuldre, – men hvem er lammet?

Det kunne være lammet i lignelsen om det fortabte får, der kommer på afveje – væk fra hyrden:

Hyrden finder det fortabte får

”Hvis en mand har 100 får, og ét af dem bliver væk, lader han så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder efter det, der er blevet væk, indtil han finder det?
Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde, og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det får, som var fortabt!’
Sådan bliver der også større glæde i Himlen over ét menneske, der vender sig bort fra sin synd og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke har et behov for at vende om.”
(Lukas evangeliet 15, 4-7)

Han blev selv en syndebuk

Men Jesus sammenlignes også selv med et offer-lam.
I Esajas bog i Gamle Testamente profeterede Esajas om Jesus – ca. 700 år før han blev født. Esajas så Jesus i et syn og beskrev Jesus sådan:

”Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt.
Vi var som får, der var faret vild, vi gik hver vores egen vej. Men Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft.
Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning, som et får, der lader sig klippe uden at klynke.
Han blev ydmyget, dømt og ført bort. Efterkommere har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for folkets skyld.”
(Esajas bog kap. 53, 4-8) Se også kronikken
Jesus ville blive en syndebuk for alle menneskers skyld.

Blodet på dørstolperne

Et lam, der blev ofret, betød noget helt specielt for jøderne.
Påsken fejrede de til minde om, at de var slaver i Egypten. Efter at Moses havde nedkaldt ti plager over egypterne fik de endelig lov til at rejse. Den sidste plage var dødsenglen, der dræbte den førstefødte i hvert hus. For at undgå døden, skulle jøderne slagte et lam og smøre blodet på dørstolperne. Så ville dødsenglen gå forbi.
(Beretningen står i 2. Mosebog kap. 12.)
Lammets blod beskyttede dem mod døden.
Jesus blev netop korsfæstet i jødernes påske.