Baptister mister 1000 missionærer

Præsident David Platt måtte skære ned efter flere års overforbrug.
Præsident David Platt måtte skære ned efter flere års overforbrug.

Missionsselskabet IMB må nu skære ned efter fem års overforbrug.

Sydstatsbaptisternes internationale missionsorganisation IMB har de sidste fem år brugt over 1,8 milliarder kroner mere end de har fået ind.

Derfor besluttede organistionen at opsige 6-800 missionærer. Men nu har næsten dobbelt så mange bedt om førtidspension eller opsigelse.

Brug for ny kurs

Bare et halvt år efter at missinsorganisationens præsident David Platt offentliggjorde planerne om at reducere staben for at få budgettet i balance, valgte 983 missinoærer og 149 ansatte i USA at tage imod tibuddet om førtidspension eller opsigelse.
Dermed reduceres antallet af IMB missionærer ifølge Christianity Today fra 4700 til 3800, hvilket er det laveste antal siden 1993. Så sent som i 2009 var tallet på 5.600
Flere af organisationenes ledere beklager udviklingen. Men David Platt, der overtog posten som præsident i efteråret 2014, ser nedskæringerne som uundgåelige.

Overforbrug

Siden 2010 har IMB brugt 210 millioner dollars mere, end de har fået ind, ifølge organisationens egne hjemmesider. Underskuddet blev dækket af opsparede reserver og salg af missinærboliger og andre ejendomme i udlandet.
– Vi kan ikke fortsætte overforbruget. Vi må handle, både på grund af det kortsigtede finansielle ansvar og med tanke på den langsigtede organisatoriske stabilitet, udtalte Platt ved sin tiltrædelse.

Balance for 2017

Nu er meget af omstruktureringen og nedskæringerne gennemført.
– Den økonomiske situation i IMB er meget bedre nu, sagde Platt, da han fremviste et budget i balance for 2017.
– Alt er klart både finansielt, organisatorisk og åndeligt, til at IMB skal kunne arbejde med sydstatsbaptistmenigheder for at skabe jævnt øgende muligheder for at gøre disciple og plante menigheder blandt de unåede folkeslag i verden, udtalte Platt.
KPK/Bodil