Danske kvinder burde kæmpe for børns liv

Debattør Iben Thranholm vil på årsmødet den 12. marts udfordre feminismens argumenter for fri abort.
Debattør Iben Thranholm vil på årsmødet den 12. marts udfordre feminismens argumenter for fri abort.

Feministerne styrer abortdebatten i Danmark, mener Iben Thranholm.

Hvorfor hyldes kvindens ret på bekostning af barnets? spørger Retten til Liv, som holder årsmøde i Vor Frelsers Kirke i Vejle den 12. marts.

”Kvindens ret til at bestemme over sin krop er en rettighed, som overtrumfer fosterets rettigheder”.
Dette argument blev hyppigt brugt frem mod abortlovens vedtagelse og fremføres stadig som et afgørende argument for fastholdelse af den fri abort. Det er kvindens frihed og uafhængighed, der er på spil, hævdes det.
I udlandet er der feminister, der er imod abort, men herhjemme vejer feminismens argumenter for fri abort stadig tungest i abortdebatten, og de har skabt en kultur, hvor enhver modytring fremstilles som hjerteløs over for kvinden, mener Retten til Liv.
Vil udfordre feminister
På Retten til Livs årsmøde den 12. marts i Vor Frelsers Kirke i Vejle kigges argumenterne efter i sømmene.
Debattør og teolog Iben Thranholm vil i sit foredrag kl. 13 udfordre den feministiske abortkultur, både på det faktuelle og det emotionelle plan.
Årsmødet begynder kl. 9.30 med bl.a. foreningens generalforsamling. Efter frokost sættes temaet på, og dagen afrundes kl. 16 med en kort forbønsgudstjeneste, oplyser landssekretær i Retten til Liv, Ellen Højlund Wibe.