Hvordan vender vi skuden?

Af Ann Nisi Startede Aglow i Herning i 1983
Af Ann Nisi
Startede Aglow i Herning i 1983

To procent af en befolkning er nok til at forandre et helt land. Derfor kan danske kristne også ændre udviklingen.

Er du klar over, at hvis bare 2% af en befolkning får en ny vision for en forandring af deres land (citat Robert Bellah, tidl. sociolog ved University of California), så er det muligt?

Det er til overmål bevist af den homofile lobbys effektive propaganda, som er resulteret i, at 98% af befolkningen i dag styres af de 2% på dette område. Der er sket et voldsomt skred i befolkningens opfattelse af, hvad der er godt og normalt ud fra disse 2%’s aktive mediebrug og kampagner, mens vi som kristne har sovet i timen.
Vi har opført os som venlige, ufarlige og egentlig ligeglade kristne, som bare ville have fred og ro, så vi kunne nyde vore egne liv uden forpligtelse over for andre og vort land.

Hvad gjorde de første disciple anderledes?

Men er det at være en kristen? Var det sådan, Jesu første disciple levede? Nej, nej og atter nej! De gjorde 3 ting, som nutidens kristne åbenbart helt har glemt:
1. De var bevidste om, at de var kristne (dvs. bærere af Kristus selv med alt, hvad det indebærer).
2. De var bevidste om, at Kristus havde givet dem en opgave, som gik ud på at bringe Gudsriget med sig hvorhen de kom.
3. De var fyldt med Den hellige Ånd, så hans gerninger igennem dem blev synligt manifesteret i samfundet omkring dem; på mindre end 30 år vendte de op og ned på de lande, de kom til!

Gud har ikke forandret sig de sidste 2000 år. Hvis vi lader os bruge af Helligånden, vil det præge vores liv og dermed andre mennesker og hele vores land, siger Ann Nisi.
Gud har ikke forandret sig de sidste 2000 år. Hvis vi lader os bruge af Helligånden, vil det præge vores liv og dermed andre mennesker og hele vores land, siger Ann Nisi.
Har Gud forandret sig?

Jamen, er Gud da blevet anderledes her på det sidste? Nej, han forandres ikke!
Er opgaven for de kristne så blevet kulturelt tilpasset og dermed forandret? Er vi ikke længere kaldede til at være lys og salt, men i stedet til at være hyggelige og politisk korrekte eftersnakkere af det, som nu for tiden er populært at mene?
Hvad med Helligånden? Er han ikke længere tilgængelig – eller er han blevet træt efter 2000 års virke?

Nej, den bedrøvelige sandhed er desværre, at vi kalder os kristne, men
1. uden at være bevidste om, at vi er bærere af Kristus selv,
2. uden at tage det som vor opgave at bringe Gudsriget med os i vor hverdag, så det forandrer vore omgivelser, og
3. – selvom vi måtte være fyldt af Helligånden – uden at lade ham leve sit kraftfulde liv igennem os, så vi i hverdagen demonstrerer Gudsriget med de tegn og undere og kærlighedsgerninger, som naturligt burde følge enhver troende, jvf. Mark 16,17. Vi læser ikke Jesu ord om at disse tegn skal følge dem, som tror, men læser i stedet, at dengang fulgte disse tegn dem, der troede, men i dag følger de måske nogle få udvalgte, altså gælder det ikke mig!

Gå ind i Guds plan

Er du klar over, at Kristus i den grad gjorde sig til et med sit legeme, at han er helt afhængig af, at legemet gør det, hovedet siger, for at hans vilje kan ske her på jorden?
Det betyder, at selvom Gud har en perfekt plan for hver enkelt af os, som kalder sig kristen, så sker hans vilje kun, hvis vi hver enkelt siger ja til hans plan for os, så vi begynder at lade ham leve sit liv i og igennem os!
Dvs. hvis ikke vi gør det, han har givet os besked om, så bliver det ikke gjort – og både vi og vore omgivelser kommer til at lide under vor forsømmelse!

Omvendt:
1. Hvis vi begynder at tage til os, at også vi er Kristus-bærere, dvs. at alt det han købte til os på korset rent faktisk tilhører os og bare venter på, at vi pakker det ud ved tro!
2. At også vi har fået en ordre til at bære Gudsriget med os, så det forandrer ikke bare os, men også vore omgivelser, så de kommer i harmoni med Guds vilje!
3. At nøjagtig den samme Helligånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i os, hvis vi ellers er født på ny og fyldt med Helligånden, og derfor kan og bør tegn og undere være en del af vor hverdag blandt mennesker!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis vi vil omvende os og blive de Kristus-bærere, vi rent faktisk er, og vil lade hans liv blive levet igennem os, da – og kun da – kan vi, om vi så kun er de omtalte 2% af befolkningen, alligevel forandre vort land og vore familier, så Gudsriget bliver synligt til stede omkring os!
Så det er, hvad der skal til; men er du villig til at lægge dit liv ned for ham, som helt frivilligt ofrede sit liv for dig, så du kunne blive et Guds barn og dermed en del af Gudsriget? Ser du alvoren i det skred, der er sket i Danmark, fordi de kristne ikke har opført sig som Kristus-bærere, men mere som almindelige mennesker med en titel af kristen!

To procent kan gøre det

Er du villig til at være en del af de 2%, som er nødvendige for at vende et land fra postkristen æra til kristen æra i vore dage? Er du villig til at stå på klippen Kristus med dit liv, også når det blæser, eller vil du hygge dig, mens hele verden blæses omkuld omkring dig?

Vi kan begynde i dag ved at bede om tilgivelse for vor behagesyge og ladhed, dernæst lade ham fylde os med sin plan og sin kraft for vore liv og derpå stille os til rådighed for, at Gudsriget må gå stærkt frem i vort land gennem dig og mig! IS kræver total underkastelse, og det virker! Kristus gik foran os ved at vise os et Helligåndsdomineret og sejrrigt liv, hvorefter han udrustede os ved Helligånden til at leve hans liv her på jorden, med de tegn og undere, som skulle følge alle troende til glæde og forandring for os og alle omkring os. Hans kærlighed og kraft igennem os er et langt stærkere våben end frygt, mord og terror- men det kræver aktiv deltagelse fra dig og mig!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er du med, eller koster det for meget? Betyder Kristus og land og folk nok for dig – eller er det de andres opgave, men ikke din?
Du og dit liv herefter giver svaret! Men jeg og mit hus vil følge Herren – hvad med dig?