Det sikreste sted på jorden

Af Majbrit Andersen Vojens
Af Majbrit Andersen
Vojens

Hvad gør vi, hvis vores vilje ikke er den samme som Guds vilje? Jeg er blevet overbevist om, at selvom jeg ikke altid kan forstå Guds planer, så vil hans vilje altid være den bedste.

At blive fyldt af Guds hellige Ånd hænger sammen med det at søge Herrens vilje – lige dér fornægter vi os selv og vores egen vilje. At tage imod Guds vilje, selv om vi ikke kan se en mening med det hele, er at ofre vores hjerte til Gud og helt hellige det hans vilje. Det er at tro, at hans vilje for os er god, acceptabel og fuldkommen.
Vi bliver nødt til at fornægte vores ”ego” – der hvor vi hæver os over andre mennesker og kræver, at verden centrerer sig omkring MIG, hvad JEG ønsker, hvad JEG mener og hvad JEG føler.
At bede ”ske din vilje i Himlen, således også på jorden” er at bringe vore egne interesser på linje med Guds.
I bogen Bønnen af Hanne og Flemming Frøkjær-Jensen er det for mig en meget smuk beskrivelse af, hvad der sker, når vi beder Ske din vilje Herre: Vi får frimodighed til at lade Guds vilje være som selve hjerteslaget i vore bønner. For alt, hvad Jesu navn står for, forvisser os om, at det ikke er en risiko, noget farligt og betænkeligt at bøje sig under Guds vilje i sin bøn – det er et værn og en tryghed, at vi må slippe vore ønsker og begæringer over i Guds hænder og overlade det til ham at svare os, som han vil, og når han vil. For bag Guds vilje står altid hans inderlige kærlighed og godhed og hans uindskrænkede visdom og indsigt. Han vil kun give os det, som kan føre til virkelig glæde og tak.
Ofte tror vi mest på vore egne overbevisninger og tanker, men hvis vi af hjertet tør bede denne bøn, lader vi det være helt op til Gud, hvilke velsignelser vi har brug for, og vi bliver fuldstændig et med, hvad Gud prøver at gøre – i os – gennem os – og omkring os – til hans ære.

At holde sig inden for Guds vilje er det sikreste sted på jorden (Billy Graham).