Aalborg pinsekirke fylder 90 år

Ragnvald Johnsen taler ved et friluftsmøde på Nytorv i Aalborg 1921
Ragnvald Johnsen taler ved et friluftsmøde på Nytorv i Aalborg 1921

Menigheden blev grundlagt af en ung norsk-svensk evangelist, som sammen med sine to brødre antændte en vækkelse i Vendsyssel.

Pinsekirken i Aalborg, som nu hedder Citykirken, fejrer næste søndag 90 års jubilæum. Menigheden i Aalborg var en udløber af den store vækkelse, der forud var sket i Løkken.

Det fortæller Simon Jacobsen, tidligere leder af GOD-tv i Skandinavien. Han er i gang med at skrive feriebyen Løkkens dramatiske vækkelseshistorie.
– Løkken havde haft besøg af flere prædikanter, bl.a. en af Danmarks mest omtalte skuespillere i begyndelsen af 1900-tallet, Anna Lassen. Hun var blevet åndelig vakt og frelst, hvorefter hun rejste rundt i landet sammen med sin mand, KFUM-sekretær Sigurd Bjørner, i en hestetrukket beboelsesvogn, ”Evangelievognen”. De medbragte et stort mødetelt, som i Løkken blev slået op på Carl Pedersens mark, der senere blev Josefines Camping.
Der kom mange til disse møder, både for at høre budskabet og for at se den kendte skuespiller fra København, der havde optrådt på Folketeateret og Dagmarteateret. Ægteparret Sigurd og Anna Bjørner talte også på Hotel Brønderslev i 1918.

Tre unge brødre

I 1920 kom tre unge evangelister fra Norge til Løkken om bord på en fiskerbåd. Det var brødrene Fredolf 25 år, Ragnvald 22 år og Sverre Johnsen kun 17 år gammel. Deres forældre var svenskere, der var flyttet til Norge i 1875 på grund af sult og nød.
De havde 9 børn, 7 sønner og 2 døtre, og 3 af sønnerne blev altså pinseprædikanter.
De tre unge brødre blev stærkt berørt af den ekspanderende pinsevækkelse i Norge, som havde den tidligere metodistpræst T. B. Barratt som leder.
Udover Løkken holdt de også møder i andre byer i Vendsyssel. Og mange blev frelst.
Den 24. september 1920 blev Filadelfia Menigheden i Løkken dannet. For at være medlem skulle man være voksendøbt, og der blev ikke optaget kollekt, fordi medlemmerne gav tiende, 10% af deres indtægt, til menigheden.
Købmand og fiskeeksportør Valdemar Nielsen, der blev frelst under Morris Carl Johnsons møder, blev valgt som leder af menigheden.

Brødrene Johnsen holder klitmøde i Løkken sommeren 1921
Brødrene Johnsen holder klitmøde i Løkken sommeren 1921
Møder i klitten

De holdt også store møder i klitten ved sømærket, hvor der blev opstillet en talerstol, og hvor et hvidt flag med kors blev hejst på pladsen. Ragnvald spillede på sin violin, og brødrene Johnsen talte og vidnede om deres frelsesoplevelse og dåb med Helligånden. Der blev holdt dåbshandlinger både i mergelgraven ved Matias Sørensens ejendom i Hvorup Klit og i Vesterhavet, hvor store skarer var samlet.
Kristne fra andre kirkesamfund, som var blevet vakt under Morris Carl Johnson-vækkelsen, kom til deres møder.
Mirakuløse helbredelser fandt sted, og det øgede tilstrømningen. Det resulterede i en stærk åndelig fornyelse for mange i de gamle kirkesamfund.

Kontakt til Aalborg

I Løkken fik brødrene Johnsen også kontakt med kristne fra Aalborg, hvor der også blev dannet en pinsemenighed med navnet Evangeliemenigheden. I midten af 1920 var der 17 medlemmer.
Både i Løkken og Aalborg blev der indsat et midlertidigt styre, indtil gode åndsdøbte brødre kunne indsættes som ældste og menighedstjenere.
Flere evangelister kom fra Norge og hjalp brødrene Johnsen, bl.a. Sven Karlsen og broder Isaksen, og ved årsskiftet 1920/21 kom evangelisten Almar Evensen og betjente menighederne i Løkken og Aalborg i nogle måneder, hvor flere blev tilføjet.
Ragnvald Johnsen kom også tilbage til Løkken i begyndelsen af 1921 og bad med ca. 75 mennesker til frelse de første 2 måneder i året, og en del blev også åndsdøbt, befriet og helbredt.

Første leder i Aalborg

Der blev indkøbt et stort antal af den norske pinsekirkes sangbog ’Maran ata’ til de nye pinsemenigheder i Nordjylland.
Den ældste af de tre Johnsen-brødre, Fredolf, var med i flere vækkelser Norge, inden han kom til Danmark i 1920. Han flyttede til Aalborg med sin hustru, Kaja, og boede på 1. sal i Gabelsgade 3.
Ragnvald Johnsen besøgte igen Løkken i 1922, men om sommeren rejste han til Amerika for at studere ved et bibelinstitut i Springfield, Illinois. Derovre blev han dræbt ved en trafikulykke kun 24 år gammel.

Ven med Anna Larsen

Den yngste af de tre Johnsen-brødre, Sverre, var kun 17 år, da han var med sine storebrødre på deres første tur til Løkken i 1920. Han arbejdede i Privatbanken i Norge, men fra februar 1922 blev han fuldtidsevangelist og rejste til Løkken. I årene 1922-24 opholdt han sig det meste af tiden i Danmark, hvor han også holdt møder i Hjørring og Ingstrup. Han døbte flere i Vesterhavet. Under tiden i Løkken besøgte Sverre Johnsen også Anna Bjørner Larsen i København, og boede hos hende og hendes mand i deres hus ved Evangeliehuset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Apostolsk kirke opstår

En del af pinsebevægelsen blev nu optaget af forkyndelsen om de fem embeder, som er omtalt i Efeserbrevet 4, – at der skulle være apostle, profeter, evangelister, hyrder (forstandere) i menighederne.
Da den danske pinseleder, Sigurd Bjørner, besøgte Den Apostolske Kirkes stævne i Wales, blev han kaldt til apostel, og pinsemenigheden i Løkken tilsluttede sig nu den apostolske kirke, som opstod også i Danmark. Udover Løkken var der to andre i Jylland, i Kolding og Horsens.
Efter at Den Apostolske Kirke var stiftet den 3. maj 1924, var det slut med Sverre Johnsens tjeneste i Løkken, og han tog på bibelskole i England. Med tiden blev han ven med pinsepioneren T. B. Barratt, og i 1933 blev han gift med Barratts sekretær, Gretha. Han var prædikant og forstander i pinsemenighederne i Trondheim, Kongsberg, Askim, Horten og Asker. Og han beholdt venskabet med Anna Larsen og talte ved hendes begravelse.

Kald til Aalborg

Fredolf Johnsen vendte tilbage til Danmark i 1925 efter et stærkt kald fra Gud om at rejse til Aalborg og genoptage arbejdet. Han ankom til Danmark med kone og tre børn og bosatte sig i Aalborg. Han lejede et mødelokale i Gabelsgade 3 i Aalborgs centrum i oktober 1925.
En flok mennesker samledes om ham, og den 14. marts 1926 blev pinsekirken i Aalborg grundlagt med Fredolf Johnsen som første præst og forstander.
Han virkede i Aalborg som prædikant og forstander fra 1925 til 1928. Derefter var han forstander i pinsemenighederne i Drammen, Trondheim og Sarpsborg.

Pinsekirken og Apostolsk Kirke samarbejder i dag, og i nogle byer, bl.a. i Aarhus er de to kirker forenet til én kirke under navnet Citykirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen: