Jeg vil gerne lære mere om Jesus

PonderingKære Orla Lindskov.
Jeg er for nyligt blevet et troende menneske.
Jeg var inde på et møde med dig i Valby. Jeg var kommet, fordi jeg har haft store problemer med min ryg. Nogle venlige naboer sagde til mig, at jeg skulle prøve at gå til forbøn hos dig. Det gjorde jeg så.
Under forbønnen oplevede jeg noget, som jeg aldrig før har prøvet. Hver gang du i din bøn udtalte Jesu navn,
oplevede jeg, at han stod lige ved siden af mig. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan det var. Det var i hvert fald meget specielt. Du udtalte hans navn nogle gange, og det skete hver gang.
Nu tror jeg på Jesus. Det har jeg aldrig gjort før. Min ryg er også langsomt blevet bedre.
Jeg var meget optaget af at lytte til din tale om Jesus. Jeg vil tro på ham. Kan du kort og koncentreret uden teologi fortælle mig, hvad Jesu budskab går ud på. Lige så enkelt som du gjorde det i Valby.
Kan du også fortælle, hvad det er, Jesus vil have os mennesker til?
Sig også lidt om troen.
Venlig hilsen og tak for den gode oplevelse.
Kvinden med den dårlige ryg

Svar:

Prøv at finde flere steder i Bibelen om troen

Troen og tilliden til Jesus kan altså frelse. Og den kan mere end det. Den kan give mennesker både sjælelig og legemlig sundhed.
Troen og tilliden til Jesus kan altså frelse. Og den kan mere end det. Den kan give mennesker både sjælelig og legemlig sundhed.

Kære kvinde med den dårlige ryg
Hvor er det godt at høre, at du har mødt den levende Jesus og er kommet til tro på ham. Jesus åbenbarer sig på mange forskellige måder for mennesker. For dig skete det under forbøn.
Jeg vil nu fortælle dig, hvad Jesu budskab går ud på:
Jesu budskab til os mennesker, som vi også kalder Evangeliet, drejer sig om, at vi skal have hjertet med i alt, hvad vi gør. Det siger Jesus meget klart i sin Bjergprædiken.
Livets sande værdier kan ikke købes for penge. Vi skal søge Gud og Guds Rige, og den, som søger Guds Rige først, får alt det andet i tilgift.
Gud er et med livet, og det liv er Jesus. Det er således troen og tilliden til Gud, der skal bære vores liv.
Jesus vidste, hvad hans budskab var værd. Han vidste, at hans budskab overgik alt, hvad folk hidtil havde hørt.
For Jesus var det afgørende, hvordan man tog imod hans ord. De mennesker, som intet fik ud af hans ord, er som saltet, der har mistet sin kraft. De, som hans ord intet har at sige, har dømt sig selv.
For Jesus er Gud og kærligheden selve livets under, som udfolder sig lige foran vores øjne.
Jesus siger om sig selv: ”Jeg er vejen, sandheden og livet.” Og Jesus siger aldrig, at dit liv afhænger af, hvad du kan præstere eller hvor dygtig, du er. Han siger, at dit liv afhænger af den store Gud, som er dig nær. Han alene formår at gøre dit liv sikkert og trygt.
Jesus fortæller os igen og igen, at det er troen på og tilliden til Gud, der bærer livet, og Bibelen fortæller os klart, at Gud er kærlighed.
Angående dit spørgsmål om troen:
Jesus siger, at alt er muligt for den, der tror. Der hvor Jesus mødte den frimodige tro, der ved han, at livet har sejret. Der behøver han blot at bekræfte det, der allerede er sket for mennesket. Der siger han: ”Det er sket dig, som du troede.”
Der var fx en kvinde. Hende læser vi om i Bibelen i Matthæus-evangeliet kap. 9, fra vers 20: – Hun havde lidt af svære blødninger i 12 år, og hun havde brugt alle sine penge på at få hjælp hos datidens læger. Men det havde ikke hjulpet.
Så kommer hun til Jesus. Men omkring ham var der trængsel af en stor skare mennesker. Men kvinden tænkte, at hvis hun bare kunne komme til at røre ved Jesu klæder, så ville hun blive rask.
Hun trænger så igennem skaren og rører ved Jesu kappe bagfra. Ved den berøring går der en helbredende kraft fra Jesus til kvinden, og hun blev rask.
Jesus spurgte da om, hvem det var, der havde rørt ved ham. Kvinden faldt ned for hans fødder, står der, og hun tilstod, at det var hende.
Jesus talte så til hende og sagde: ”Gå bort med fred. Din tro har frelst dig.”
Troen og tilliden til Jesus kan altså frelse. Og den kan mere end det. Den kan give mennesker både sjælelig og legemlig sundhed.
Det understreges af den samme beretning, som vi læser den i Markus-evangeliet kap. 5, vers 29, her står der nemlig om berøringen med Jesus: – Og straks udtørredes kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen.
Denne beretning er for mig en af de stærkeste beretninger i Bibelen om, hvad troen på Jesus formår.
Men prøv selv i Bibelen at finde flere steder om, hvad troen formår.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Oplevelser:

Kære Orla
Vil du igen bede for mig og salve min salvedug?
Du må undskylde, at jeg henvender mig igen. Men du har både i Udfordringen skrevet, og jeg har også hørt dig sige det på et møde, at vi gerne må komme igen. Du opfordrer os til at være udholdende i vores egen bøn til Gud; men også udholdende i at komme til forbøn, når vi søger helbredelse.
Du har faktisk tidligere bedt for mine mavesmerter. De gik da væk i noget, der ligner et halvt år.
Lægerne siger, at der ikke er noget i vejen. De kan i hvert fald ikke finde noget.
Tak for det arbejde, du gør.
V.B.

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig tak for din forbøn for mine børn og mig i Frelsens Hær i Valby.
Det er nu et stykke tid siden, du bad en bøn til Gud for et af mine ønsker. Du bad nemlig om, at min vedvarende hovedpine måtte forsvinde. Det hjalp. Der har nemlig ikke været nogen hovedpine siden. Jeg har det fint nu uden hovedpine.
Vi er sikre i Guds hænder. Han er med os altid. Tak for det.
Med venlig hilsen
Maria

Kære Orla
Jeg fik tilsendt en salvedug for nogle måneder siden. Den har jeg desværre mistet. Jeg oplevede, at den lindrede smerterne i min ryg. Derfor vil jeg meget gerne have en ny.
Jeg er dybt afhængig af forbøn, så derfor takker jeg dig for, at du gør det.
Gud velsigne dig.
Hilsen R.