Derfor holder evolutionsteorien ikke

PrintBogen ”Exit Evolution” piller udviklingslæren fra hinanden og taler for intelligent design.

Som titlen angiver handler denne bog om, hvorfor evolutionsteorien (EL) – som alle mennesker i dette land opflaskes med – i virkeligheden ikke er sand.

Der er uendeligt meget at sige om dette emne, men Pultz begrænser sig for overskuelighedens skyld til nogle få centrale emneområder, og det er klogt gjort. Det er mere end nok til at godtgøre, at udviklingslæren i virkeligheden blot er en ateistisk myte, som har smykket sig med videnskabeligheds fjer.
Pultz stiller op for ”Intelligent Design”-bevægelsen, hvis grundlæggende tese er, at alle videnskabelige kendsgerninger peger på, at verden er skabt – uden at man tager stilling til, hvem eller hvad der har skabt den. Det er givetvis også klogt, for EL skal – og kan forbavsende nemt – skydes ned med rent videnskabelige argumenter.

Troede først på evolutionslæren

Det er sjovt at læse, hvordan Pultz nåede frem til sin overbevisning, efter han var vokset op med troen på udviklingslærens sandhed. Da han på et tidspunkt kom i tvivl, satte han sig for at undersøge sagen grundigt. Han læste og læste og forventede på et tidspunkt at finde frem til de gode argumenter for EL, så han kunne tage stilling til dem. Til hans stigende forbavselse fandt han aldrig noget og måtte til sidst konkludere, at EL er – og allerede længe har været – en oplagt kandidat til historiens store skraldespand for fejlagtige videnskabelige teorier.
Man kan ikke lade være med i den forbindelse at tænke på H.C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder, med udviklingslæren i rollen som kejserens klæder og Karsten Pultz som den lille dreng, der til sidst konstaterer, som sandt er: ”Han har jo ikke noget på!”

En anden sjov ting er Pultz’ beskrivelse af, hvordan evolutionens fortalere formulerer sig i deres videnskabelige redegørelser. Disse består altid af nogle videnskabelige fakta, som ingen kan bestride, men som heller ikke i sig selv udsiger noget om evolution. Disse fakta knyttes så sammen med formuleringer som: ”Vi må formode … man kan forstille sig … der er grund til at antage …” så hele fremstillingen giver indtryk af en videnskabelig argumentation for EL. Men i virkeligheden er der ingen grund til at formode, forestille sig eller antage noget som helst, hvis ikke det var fordi, man på forhånd havde defineret EL som sand.
Pultz piller udviklingslæren fra hinanden, så der ikke bliver sten på sten tilbage. Bogen er velskrevet og sætter fingeren på de ømme punkter. Hvor ville det være skønt, hvis mange flere, ligesom han, virkelig satte sig ind i sagen. Så ville dette videnskabelige misfosters dage være talte.
Forhåbentlig kan bogen bidrage til netop det. Køb den, læs den, og giv den til dine børn som modgift mod et af vor tids største videnskabelige bedrag.

Karsten Pultz: Exit Evolution
176 sider • kr. 198
Forlaget Udfordringen