Livet er mere end overlevelse!

s15_skabt_til_at_trivesForsangeren fra bandet Casting Crowns, Mark Hall, har i samarbejde med præst Tim Luke skrevet om kristenlivets fundament.

Det liv er lige som et træ med store grene, der breder sig ud, men under jorden har træet et kæmpe rodnet. Det betyder, at for at man kan række ud til andre, må man først blive rodfæstet i sin kristne tro og relation til Jesus.

Troens rodnet

Bogens første del beskriver, hvordan man får et rodnet og lever ved at trives – ikke kun ved at overleve, for vi er skabt til at trives med det formål at kende Gud og gøre ham kendt. Guds løfte er netop et liv i overflod, og det kommer ved at bore dybt ned i rødderne af vores personlige forhold til Jesus. Der skal nemlig være balance mellem at være og at gøre. Dette enkle budskab gør Mark Hall lysende klart for sine læsere gennem glimrende illustrationer og med et lille huskeord til sidst i hvert kapitel. Fx huskeordet ”Afbalancerede kristne borer deres rødder dybt ned og rækker ud til andre” og ”Guds drømme for os er større end vores egne.”
Bøn, bibelstudier og lovprisning er gode måder til at opnå dybde i sit gudsforhold og få sit sind forvandlet, men Hall tilføjer fællesskab som en vigtig åndelig disciplin med henvisning til Jesu liv. Fællesskab betyder her at dele livet med andre, som følger Jesus, og ”lovprisning øger fællesskabet med Gud og andre troende.”

Råd om at række ud

Bogens anden del er om at række ud til andre, og bogen har mange gode råd om, hvordan vi skal forholde os til hinanden og til dem, vi rækker ud til. Vi skal se på mennesker, som Gud ser på dem. Det vil ændre verden, fordi det vil anspore os til at behandle dem, som han gør. Et par kapitler handler om balancen mellem nåde og sandhed, hvor Hall gør klart, at man må fortælle sandheden i kærlighed, og at vi svigter evangeliet, hvis vi giver kærlighed uden sandhed. Og så handler det om discipelskab, dvs. at vandre med Jesus og tage en anden med; men man må selv udleve Skriften og gøre det, man siger, andre skal!
Bogens konklusion er, at når man borer dybt ned i sit rodsystem ved at styrke sit forhold til Gud og rækker ud med evangeliet til andre i bøn, overgivelse og lydighed til Gud, så vil man trives, omend livet ikke dermed er problemfrit. Det er en meget velegnet gavebog til unge skrevet i et letlæst sprog, der rummer dybde.

Mark Hall – i samarbejde med Tim Luke
Skabt til at trives
250 sider • 199 kr.
Forlaget Scandinavia