Praktisk indblik i bøn

s15_Kaemp-og-Vind-i-BON-CoverBogens engelske titel er ”Becoming a Prayer Warrior”, som egentlig betyder ”bliv en bønnekriger” altså en soldat i Herrens hær. Jeg tror, det er det, der er forfatterens hensigt, at vi som forbedere skal se os selv som ”soldater”, der skal være med til at vinde sejren sammen med Herren her i vor tid.

Som Chuck Pierce skriver i sin anbefaling af bogen, så har forfatteren i årevis selv været en bønnekriger. Det er ikke en kamp, vi hverken kan eller skal vinde alene ”for ingen sejrer ved egen kraft.” (1. Samuel 2: 9b)
Forfatteren understreger kraftigt, at vi må forstå, at kampen foregår i den åndelige verden, og derfor er det vigtigt, at vi bruger de åndelige våben og den delegerede autoritet, som er til vores disposition. Vores kamp er mod Satan og hans hær af faldne engle i himmelrummet, som er aktive med at bekæmpe det, Gud ønsker, nemlig at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden – at Jesus Kristus døde i vort sted.

God og praktisk undervisning

Bogen er meget anbefalelsesværdig. Den giver på en meget praktisk måde indblik i, hvad bøn er, hvorfor vi skal bede og de forskellige former for bøn – både når det gælder det personlige plan, men også det at være en forbeder, en bønnekriger i Guds hær, hvor Helligånden er sat som anfører. (se Josua 5: 13 – 15) Forfatteren forklarer os, hvilke våben vi skal gøre brug af.
Elizabeth Alves har også medtaget et helt kapitel om det at høre Guds stemme og forstå, hvad Helligånden siger til os samt hvor vigtigt det er for os at skrive det ned, vi har bedt for, så vi bliver i stand til at se, hvordan Gud besvarer vore bønner. Det er det, der styrker vores tro på Gud.
Elizabeth Alves giver også læseren indblik i de forskellige former for åndsmagter. ”Når du beder for dem, der arbejder blandt muslimer eller i områder, hvor specielle kulturer står stærkt, er du i kamp mod en antikrists ånd. I områder med okkult aktivitet, har du også at gøre med ånder, der spreder løgn, kontrol og forførelse.” Samtidig understreger hun, hvor vigtigt det er for os, at vi ifører os den åndelige rustning.
Hun påpeger også, at bøn ikke handler om, at vi skal regne ud, hvad Gud skal gøre for os, men at vi finder ind til Guds hjerte, og hvad han ønsker skal ske i vores tid. Når vi så får klarhed over det og forstår det, at vi så beder i overensstemmelse med hans tanker og hans vilje. Det er her, vi kan opleve de stærke bønnesvar, og ikke på vores ønsker. Hans veje og hans planer er langt større end vores, som Esajas skriver i kapitel 55, vers 8 og 9.
At blive en bønnekriger eller en bønnekæmper handler netop om det at komme ind under hans vilje og handle i overensstemmelse med hans planer.
Udfordringen har allerede tidligere bragt dele af bogens indhold af flere omgange.

Elizabeth Alves: Kæmp og vind i bøn • 220 sider • 198 kr.
Udfordringens Forlag