Bedrøvelig læsning

s14_Vejen_indad_ben_alexBen Alex har skrevet 101 meditationer, der i et vist omfang er inspireret af citater af Mester Eckehart. Han ønsker at tage os, som han selv skriver, på en vanskelig rejse ind i dybet af os selv for at finde vor inderste grund, vort guddommelige selv.

Vejen indad er smal og går nedad; og det er få, der finder den. De fleste foretrækker den bredere vej højere oppe, skriver Alex. Jesus taler også om den smalle og den brede vej, men på en helt anden måde.
I 2000 udgav Alex bogen Vejen Ud. En bog, som for en del af os pegede på en vej ud af den kristne kirke, dens klassiske tro og dogmatik, og i stedet pegede på en nyreligiøs, gnostisk inspireret opfattelse af gud og af vort religiøse liv. De følgende bøger fulgte samme linje, og med bogen Vejen Indad tager Alex skridtet fuldt ud bl.a. med følgende passus:” Den, der som kirken tror på, at vi er fortabte syndere, og at Jesus var Guds eneste søn, vil naturligvis tilbede ham som frelser og søge sin forløsning i troen på. Den, der som Mester Eckehart tror, at Jesus var den første af mange, må følge ham som mester og i sin egen udvikling opdage den samme forløsning og guddommeliggørelse som ham”. På en vis måde passer denne bog ganske godt ind i tidens tendens til selvrealisering. Når en sådan metode anvendes religiøst, kan det ikke blive til andet end selvretfærdige gerninger, gerninger, hvorved jeg vil forløse mig selv og blive ” en facet af den altomfattende bevidsthed og intelligens, som nogle kalder Gud”. Den form for religiøsitet har intet, som Alex er fuldt ud klar over, med kristendom og Jesu Kristi forløsende offer at gøre.
Mig bekendt var den gamle Benny Alex en troende kristen, mens den nuværende Ben Alex helt har fjernet sig fra Jesus Kristus, som frelser og Herre, han, som siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet, og at ingen kommer til Faderen uden ved ham.
Som kristen er der intet opbyggeligt i denne bog. Det er helt igennem bedrøvelig læsning.

Ben Alex: Vejen Indad i Gudsrigets bevidsthed
221 sider • Kr. 249,95 • Forlaget Boedal.