Gnostisk forfatter svigter de kristne grundsandheder

Man kan undre sig over, at Ben Alex (BA) gider bruge så meget tid på at skrive en omfattende bog om Jesus, når han, som han selv skriver, ikke tror på ham.

Når man læser bogen, er det da også helt klart, at BA ikke tror på de kristne grundsandheder, at Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske, at han er Guds søn og verdens frelser.

Han anser de kristne trosbekendelser for værdiløse og afviser i det hele taget al form for objektiv sandhed, hvilket medfører, at det ikke er et spørgsmål om, hvad man tror på, men om måden man tror på, dvs. en ren subjektiv oplevelse af det spirituelle.

Hans opfattelse af de kristne grundsandheder ligger meget på linje med Koranens syn, og hans opfattelse af transformation til Kristusbevidsthed minder meget om klassisk gnosticisme, som de oldkirkelige fædre tog klart afstand fra. To tidligere bøger har BA da også udgivet på Gnosis Forlag.

Gnosticisme var en religiøs bevægelse i kirkens første århundreder med rødder i panteisme (at Gud er en upersonlig naturkraft, som findes overalt), østlige mysteriereligioner og Platons filosofi.

Tilhængerne hævdede at besidde en hemmelig viden om universets tilblivelse og indretning, som for dem var vigtigere end den bibelske åbenbaring. Bevægelsen frembragte deres egne evangelier og var stærkt dualistisk.

Enhver senere kætterbevægelse indeholder gnostiske elementer, idet subjektive oplevelser sættes højere end den bibelske åbenbaring og kirkens trosbekendelser.

Ser ikke Jesus som Gud


Artiklen fortsætter efter annoncen:BA skelner dualistisk mellem mennesket Jesus og Kristus. Der er ikke noget guddommeligt ved Jesus, som derfor heller ikke er undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria. Mennesket Jesus transformeres efterhånden til guddommelig Kristus-bevidsthed, hvilket vi også vil transformeres til, hvis vi lader os inspirere af mennesket Jesus – tømreren fra Nazaret.

Der er ingen behov for syndernes forladelse eller tro på Jesus Kristus, vi skal blot arbejde på at opnå Kristusbevidsthed og enhed med og forståelse for det guddommelige i os. Vi skal arbejde på at forenes med den upersonlige gud, som vand, der løber ud i havet. En kendt tanke både i hinduisme og buddhisme.

Der citeres meget fra de bibelske skrifter, men det er hele tiden det, jeg kalder for Klippe-og-Klæbe-Teologi, idet der klippes og klæbes efter forgodtbefindende, hvilket bl.a. medfører, at fødselsberetninger hos Lukas og Mattæus ikke tages alvorligt, mens man i fuld alvor kan citere ord fra det gnostiske Thomasevangelium og kalde det Jesus’ ord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:BA taler meget om kosmisk bevidsthed, hvilket er en ny trend hos en del nyreligiøse bevægelser, og som ligger helt på linje med klassisk gnosticisme. Da alt dybest set er guddommeligt-panteistisk – så forsvinder enhver tale om Satan og dæmonerne også.

Et åndeligt bedrag

Alt i alt er denne Jesus-bog et åndeligt bedrag, der kun vil medføre åndelig forvirring og i værste fald frafald fra den opstandne og levende Jesus Kristus, verdens frelser, hvilket, åbenbart er sket for bogens forfatter.

Ben Alex: Jesus og hans vej
til transformation
256 sider. 299,95 kr.
Forlaget Boedal