En trossag

Af Niels Christian Melgaard journalist
Af Niels Christian
Melgaard
journalist

Et af de temaer, der blev diskuteret ivrigt på Indre Mission Ungdoms stævne ‘Konnekt’ mellem formand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm og teolog Andreas Bøge var, hvor meget vi ved om den historiske Jesus og legenden om Jesus, som Anders Stjernholm sagde.

Anders Stjernholm argumenterede for, at vi ingenting ved om den historiske Jesus.
– Det er alt sammen nedskrevet flere år efter, det fandt sted, sagde han.
Andreas Bøge fremhævede det kildemateriale der beskriver, at Jesus levede i Israel/Palæstina omkring år 0-30 i form af nytestamentlige skrifter, hvoraf de første blev skrevet ned 10-15 år efter.

Nudansk Ordbog definerer en legende som en opbyggelig fortælling, ofte fra ældre tid, om en hellig person eller en fantastisk begivenhed.

Her er det springende punkt.

For kristne hævder, at Jesus opstod fra de døde, og at han virkelig var Guds Søn. Det er en trossag. Forudsætningen er, at Gud griber ind i historiens gang, og det kommer på tværs af ”jordnære” præmisser.

Det betyder imidlertid ikke, at spørgsmålet om Gud og om kristendommens sandhed ligger helt hen i det uvisse. For på samme måde som man kan overveje, om tilværelsen røber spor af Gud, er det også en overvejelse værd, hvad der alt i alt er den mest sandsynlige tolkning af den tomme grav, Jesu tilsynekomster og disciplenes efterfølgende tro.
I 2009 udgav Informations Forlag bogen ”Gudløse hjerner”, hvor en teolog og en cand.mag har til hensigt at tage et opgør med de nye ateister.

”En af bogens gode pointer er, at de nye ateister ikke når de gamle religionskritikere til sokkeholderne, og at de ikke ved alverden om den religion, de hader sådan (hvor de gamle som Nietzsche, Freud og Feuerbach faktisk kendte ”fjenden” ganske udmærket). Men man fristes til at spørge, om forfatterne Lars Christiansen og Lars Sandbeck har kontakt med rigtige ateister af kød og blod. Bogen er fyldt med gætterier om, hvordan konsekvente ateister ”vel har det” eller ”burde mene”- uden småligt hensyn til, at de faktisk sjældent har det eller mener sådan, skrev en anmelder.
”Kom og vis Anders Stjernholm kærlighed”, lød en af opfordringerne til deltagerne forud for debatten mellem ateisttalsmanden og teologen.

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” (Rom 8, 38-39)


Artiklen fortsætter efter annoncen: