Esben Lunde frifundet for plagiat

Esben Lunde Larsen er nu frikendt i sagen om plagiat af ph.d.- afhandling.  Foto: Kim Vadskær.
Esben Lunde Larsen er nu frikendt i sagen om plagiat af ph.d.- afhandling.
Foto: Kim Vadskær.

Overvejende bagateller lyder afgørelsen fra Praksisudvalget i sagen om afskrift i ph.d.-afhandling.

Praksisudvalget har afgjort Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling, og finder, at der ikke er handlet mod reglerne om god videnskabelig praksis.

Selv om der er fundet 19 tilfælde af genbrug af tekst i ministerens ph.d.-afhandling om Grundtvig, er der ikke handlet i strid med god videnskabelig praksis.

”Bagateller”

Det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om ”bagateller”, skriver udvalget i afgørelsen.
– Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet i Esben Lunde Larsens afhandling, hedder det i vurderingen.

God videnskabelig praksis

Esben Lunde Larsen er tilfreds med Praksisudvalgets afgørelse.
– Konklusionen er helt klar: Der er ikke handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis, skriver han.
– Det er jeg tilfreds med, og det har også været min egen opfattelse igennem hele forløbet.
Han erkender, at han i ni linjer ud af afhandlingens 324 sider har glemt at angive en kilde, Grethe Bülow-Olsen.
– Det ærgrer mig gevaldigt, at jeg har glemt at angive den ene kilde, for jeg gør en dyd ud af at gøre mit arbejde grundigt,” siger han.
Lunde Larsen hæfter sig dog ved, at Praksisudvalget skriver, at tekstpassagen er så kort og ubetydelig, at det er ”udvalgets opfattelse, at der ikke vildledes om egen indsats i en sådan grad, at det er i strid med god videnskabelig praksis”.
Praksisudvalgets afgørelse bliver nu sendt videre til Teologisk Fakultet, der vil komme med sin endelige konklusion i sagen.

Sagen kort
Lundes ph.d.-afhandling fra 2012 hedder ”Frihed for Loke såvel som for Thor” og handler om digteren og præsten N.F.S. Grundtvigs frihedsbegreb.
I november 2015 satte Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU) gang i en undersøgelse på anmodning fra Esben Lunde Larsen om der var plagiat og selvplagiat i afhandlingen.
I december blev Praksisudvalget ved KU bedt om at vurdere, om afhandlingen levede op til god videnskabelig skik.
29. marts 2016 faldt afgørelsen i sagen.