Tro er eneste modvægt til frygt for terror

Iben Thranholm
Iben Thranholm

Selvom intet kan overskygge glæden ved påskens budskab om Jesu opstandelse og sejr over døden, lagde den tragiske nyhed om terrorangrebene i Bruxelles en skygge ind over påskeugen.

I stedet for at fejre livets fest, blev mange grebet af frygt. Frygt for den pludselige død, som nu er en reel fare hver gang man bevæger sig ud i det offentlige rum og større forsamlinger. Det bliver mere og mere tydeligt, at myndighederne ikke har kontrol over, hvor terroren rammer. Det kan lige så godt være i en bus på Nørrebro som det kan være i et indkøbscenter i Berlin. Man kan ikke regne i sandsynligheder mere.
Forleden læste jeg en artikel i den engelske avis The Guardian, hvor en af toplederne i Islamisk Stat var citeret for at udtale, at terroren var tænkt og udført strategisk for at styre Europa gennem frygt.

Og man får lyst til at tilføje: Nøjagtigt som også mange muslimer selv er styret af frygt for Allah og for ikke at kunne leve op til de strenge krav, som Koranen sætter. Det er sikkert ikke politisk korrekt at sige det, men islam er en religion, der for en stor del bygger på frygt, hvorimod evangeliet bygger på tro og tillid.

Det er tankevækkende, at islamister er lykkedes så godt med at angribe Europa ved hjælp af frygt. Det er naturligvis menneskeligt at frygte, men samtidigt er det netop, hvad evangeliet gennem årtusinder har villet lære os ikke at gøre. Der står flere hundrede gange i Biblen ”frygt ikke”. Ikke fordi kristne opfodres til at være naive og ikke tage bestik af reelle farer, men fordi frygten blokerer for troen – troen på en kærlig Gud, der i sidste ende har magt over al ondskab og kan forvandle det til noget godt. Det er kernen i påskens budskab.

Når islamister lykkes med at styre europæerne via frygt, er fordi kulturen som helhed har mistet troen på Gud. Islamismen afslører hvor sårbart samfundet er uden tro på noget højere end sig selv men kun på sin egen fotræffelighed. De postmoderne værdier, som har været et langt opgør med gudstro og kristen moral, viser sig nu ikke at have nok substans til at danne et regulært bolværk mod islamismen.
Derfor tiden er inde til at minde europæerne om evangeliet, der siger: ” frygt ikke, tro kun”.