”Tag dog sløret bort”

Kirkeminister Bertel Haarder (V) tog Indre Mission i forsvar, da den folkekirkelige bevægelse blev slået i hartkorn med grundlovsstridig forkyndelse i danske moskeer.
Kirkeminister Bertel Haarder (V) tog Indre Mission i forsvar, da den folkekirkelige bevægelse blev slået i hartkorn med grundlovsstridig forkyndelse i danske moskeer.

Kirkeministeren gik i rette med TV2 -vært, som sammenlignede rabiate muslimer med Indre Mission.

I et debat-program efter dokumentarserien ”Moskeerne bag sløret” sammenlignede TV2’s studievært de rabiate muslimske synspunkter med Indre Mission.

Det blev på stedet imødegået af Kultur- og Kirkeminister Bertel Haarder, som bl.a. påpegede Indre Missions positive bidrag til dansk kirkeliv. Efterfølgende har flere seere skrevet til TV2 for at klage over sammenligningen.

Vold mod kvinder og børn

TV2’s dokumentar-serie ”Moskeerne bag sløret”, der var optaget med skjult kamera, gav seerne indblik i en ellers lukket verden: En voldsramt kvinde rådes til at finde sig i mishandlingen, utro kvinder skal stenes, ulydige børn skal straffes korporligt og muslimer skal helst undgå kontakt med danskere.
Sådan lød nogle af de ”sjælesørgeriske” råd fra imamer i flere danske moskeer. Det kom også tydeligt frem i dokumentaren, at mange ser det som et mål at indføre Sharia-love i Danmark.
Efterfølgende havde TV2 et debatprogram den 10. marts, hvor bl.a. Indre Mission og Luthersk Mission blev slået i hartkorn med de rabiate muslimer.

”Uvidenhedens røst”

I en leder i Indre Missions Tidende med titlen ”Tag dog sløret bort” kommenterer formand Hans-Ole Bækgaard debatten, som blev styret af studievært Cecilie Beck:
”Med største selvfølgelighed sammenlignede hun her de afslørede rabiate muslimske synspunkter med bl.a. Indre Mission. Endda så meget, at landets kultur- og kirkeminister måtte gå i rette med hende for åben skærm.
Indre Mission har aldrig ønsket at understøtte et parallelsamfund, men forkyndt og opmuntret til et liv med Gud og for andre, hvor man ærligt og pligttro tager ansvar for det danske samfund og samtidig åbenlyst vedgår sine kristne værdier.”

Nogle danske journalister (og andre) er både fordomsfulde og stereoptype i deres omtale af kristne, mener Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.
Nogle danske journalister (og andre) er både fordomsfulde og stereoptype i deres omtale af kristne, mener Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.
Politisk ukorrekthed?

Efter en henvendelse fra Indre Missions generalsekretær, Jens Medom Madsen, har TV2 svaret, at man ikke har haft til hensigt hverken at støde nogen eller hævde, at IM går ind for stening.
I et svar til KLF, Kirke og Medier, som afviser betegnelsen ”fundamentalister” om IM, skriver redaktør Svend Rasmussen fra TV2:
”Indre Mission og Jehovas Vidner m.fl. bliver udelukkende bragt på bane for at få Bertel Haarder og de øvrige politikere i debatten til at overveje det principielt problematiske i at lukke en moske, udvise præster eller forbyde dem at prædike, udelukkende fordi man ikke bryder sig om dét, de siger.”
Ifølge redaktøren blev IM altså inddraget i debatten som eksempel på en religiøs gruppe, der forkynder noget, der kan opfattes som diskrimination og i strid med holdningen i resten af befolkningen. Her nævnes Indre Missions afvisning af kvindelige præster og vielse af homoseksuelle. Hvis folk læser Bibelen som den absolutte sandhed, må de være fundamentalister, vurderer TV2.
Men det er unuanceret, mener IMs formand:
”Det er muligt, at TV2 kommer bag sløret på muslimer, men journalisterne (og andre) trænger til at tage deres eget stereotype og uredelige slør bort, når de omtaler kristne i Danmark”, slutter Hans-Ole Bækgaards leder.