Har vi glemt englene?

s15_Englene_Himlens sendebudHvornår har du sidst hørt en prædiken om engle eller tænkt på deres eksistens? For mange kristnes vedkommende er englene måske ikke så nærværende – i hvert fald ikke i deres bevidsthed. Men det er en fejl.

Kirsten Kjærulff gør os med sin bog ”Englene. Himlens sendebud” opmærksom på, at engle faktisk ikke blot er en uvæsentlig bibelsk virkelighed. De nævnes således ifølge hende mere end 300 gange i Bibelen. I hendes bog får man en grundig gennemgang af englenes rolle i Det Gamle såvel som Det Nye Testamente, fra skabelsens morgen til Jesu genkomst. Samtidig giver hun et indblik i, hvordan man op gennem kirkehistorien har forstået englenes rolle i verden og i den kristnes liv.

Nu er engle for nogle et lidt vanskeligt emne, da de på den ene side i vor rationalistiske tid har fået en meget perifer rolle og samtidig i mere alternative kredse er blevet løsrevet fra Bibelens og kirkens tale om dem. Begge disse grøfter er forfatteren imidlertid meget opmærksom på og er selv i sin fremstilling dybt forankret i Bibelen og kirkens tro. Samtidig er talen om engle hos hende også uløseligt forbundet med talen om de faldne engle, dæmonerne, og her er hun tydelig i sin beskrivelse af det onde, som en personlig magt i verden – ”den onde”. I det hele taget er bogen gennemsyret af en sund teologi og tro formidlet klart og afbalanceret.

Gennemgangen af englenes rolle i kirkens historie og tradition inddrager både katolske helgener og mystikere samt Luther og protestantiske salmedigteres forhold til englene, dog med hovedvægten lagt på den katolske tradition, hvilket er naturligt, da forfatteren selv er katolik.

Som nogle af Udfordringens læsere måske ved, er forfatteren mest kendt for sine bøger og foredrag om middelaldermystikeren Hildegard af Bingen, og hendes nye bog om engle bærer da også præg af, at hendes interesse og inspiration udspringer af mange års arbejde med Hildegards visioner, hvor også englene har en central placering. Denne Hildegard-vinkel fylder måske lidt rigeligt og virker lidt som en ubevidst undertone. I hvert fald nævnes den ikke i indledningen som en planlagt hovedindfaldsvinkel til emnet.

For øvrigt skriver Kirsten Kjærulff sig med sin bog om engle ind i en række af nyere udgivelser om engle på kristne forlag. Her kan bl.a. nævnes ”Engle. Guds hemmelige sendebud” af Billy Graham og ”Englevagt” af Kirsten Hoffmann. Så med Bibelen og disse bøger i hånden er der altså ingen undskyldning for at glemme englene – himlens sendebud.

Kirsten Kjærulff: Englene – Himlen sendebud
75 sider • 149 kr. • Katolsk Forlag