Tidl. forstanderpar fejrer guldbryllup

Pastor emeritus Jørgen Skydstofte og hustruen Lise, der er tidligere forstanderpar på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, kunne den 9. april fejre guldbryllup.
Jørgen Skydstofte var i slutningen af 60’erne med i Teologkredsen i København. Ud fra denne gruppe startede Dansk Bibel-Institut som et alternativt bibeltro studiested i 1972. Han var også med til at starte Kristeligt Forbund for Studerende.
Jørgen Skydstofte blev i 1972 sognepræst i Ansager. Fra 1979-1993 var han forstander på Det Kristne Gymnasium, hvor han også underviste i religion og kristendomskundskab. Han udgav i 1984 bogen ’Credo ut intelligam’. Komplikationer efter en bypassoperation i 1987 førte til, at han måtte skære ned på aktiviteterne.
Lise Skydstofte har som præstefrue bl.a. undervist minikonfirmander.
I 1993 blev Jørgen programredaktør på Luthersk Missions Radio Norea Danmark, hvor han stod bag programmerne ’Vejen gennem Bibelen’. I 2001 blev han præst i Ølgod Valgmenighed. Guldbrudeparret er stadig aktive i menigheden, hvor Lise er med i kvindekreds og børneklub.
Jørgen og Lise Skydstofte har to børn og fem børnebørn.