Kloster fyldt til indsættelsesfest

s2_marianneogcarsten
Marianne og Carsten Dalsgaard blev budt velkommen som nyt lederpar på Hellig Kors Kloster ved festgudstjenesten.

Marianne og Carsten Dalsgaards indsættelse som lederpar på Hellig Kors Kloster blev markeret ved en festgudstjeneste i Hellig Kors Kirke på Dejbjerg Hede.

Lørdag den 21. maj var der fest på Hellig Kors Kloster i anledning af indsættelsen af Marianne og Carsten Dalsgaard som nyt lederpar på klosteret.

Marianne er læreruddannet og Carsten teolog, uddannet i Aarhus med tilknytning til Menighedsfakultetet. I 7 år var de præstepar i Emdrup Kirke i København.
Klosteret har søgt tilknytning til Evangelisk Luthersk Netværks vejlederordning for Carsten som ny præst på klosteret, og Ingolf Henoch Pedersen, der ledte gudstjenesten, kunne byde særskilt velkommen til sognepræst Lars Morthorst Christiansen som åndelig vejleder fra ELN.
Efter forbøn for det nye lederpar prædikede Carsten ud fra Haggaj kap. 2 og fortalte om den vision om at se Guds herlighed åbenbaret på Hellig Kors Kloster, som havde være bestemmende for Mariannes og hans beslutning om at bryde op fra Daugaard ved Vejle for at flytte ud i et lille hus på heden i nærheden af klosteret for at være lederpar på klosteret.
Efter gudstjenesten var der dækket op i klosterets stuer til kaffebord, og herefter samledes man igen i kirken som det eneste sted på klosteret, der kunne rumme de
mange fremmødte.

Klosterets mission
s2_marianneogcarsten2
Kirken ved Hellig Kors klosteret var fyldt til indsættelsesgudstjenesten. Fotos: ELN.

Her blev den nyformulerede mission for Hellig Kors Kloster fremlagt:
”Hellig Kors Kloster er et sted, hvor mennesker kan mødes og finde ro og stilhed i Guds nærhed”. Der blev i den forbindelse talt om behovet for et udvidet bagland for klosteret, så mange flere kan drage nytte af den ro og stilhed, som råder på klosteret.
Ud over retræter vil der blive arbejdet på at skabe mulighed for, at mennesker, som har behov for det, kan komme ud og bo på klosteret i kortere eller længere tid. Man drømmer også om at få opført en række boliger på grunden, så flere kan flytte ud og tage del i det åndelige liv og i opgaverne på klosteret.