Min mor er skræmt efter indbrud i lejligheden

Din mor får formentlig brug for ekstra tryghed og sikkerhed på også andre områder i sit liv den kommende tid, indtil hun har genvundet tilliden til verden igen.
Din mor får formentlig brug for ekstra tryghed og sikkerhed på også andre områder i sit liv den kommende tid, indtil hun har genvundet tilliden til verden igen.

Kære Suh.
Min mor havde for nylig indbrud i sin lejlighed og er naturligvis efterfølgende meget skræmt og traumatiseret over det. Vi har sørget for at få sat overvågning og alarm op sidenhen, men det har ikke kunnet give hende trygheden tilbage. Er der andet vi kan gøre?
Hilsen Morten

Kære Morten
Indbrud i eget hjem er særdeles skræmmende og netop traumatiserende fordi vores hjem er vores base og der, hvor vi er trygge.
Her kan vi trække os tilbage og slappe af uden at skulle forholde os til andre. Nu er denne trygheds-zone for din mor blevet krænket og trygheden derfor forsvundet. Selvom I har sikret hjemmet med diverse installationer, og selvom din mor måske i teorien forstår, at der ikke er så stor sandsynlighed for, at det sker igen, er den følelsesmæssige oplevelse af sikkerhed forsvundet.
Det tager tid at genvinde denne tryghed, og der skal så at sige mange perioder med oplevet tryghed til for at overskrive den anden ubehagelige oplevelse.
Man ved, at oplevelser, der gør særlig stort følelsesmæssigt indtryk på én, lagres dybest i hukommelsen. At komme hjem og erfare, at der har været indbrud, gør naturligvis et stort følelsesmæssigt indtryk.
I kan måske derfor hjælpe din mors indre helingsproces lidt på vej ved at hjælpe hende med at skabe et nyt og stærkt, men positivt, følelsesmæssigt indtryk i sit hjem. Det kunne fx være ved at arrangere en lille fest, hvor I sammen genskaber oplevelsen af tryghed og kærlighed omkring hende. I må også acceptere, at din mor formentlig får brug for ekstra tryghed og sikkerhed på også andre områder i sit liv den kommende tid, indtil hun har genvundet tilliden til verden igen.
Det værste, din mor kan gøre, er at flygte fra sit hjem. Så selvom det måske giver mening for hende at være ekstra meget ude af huset, så prøv at hjælpe hende til også at være derhjemme. Vær der evt. sammen med hende.
Når I snakker om det, der er sket, så prøv at hjælpe din mor med at være i kontakt med den berettigede vrede, indignationen, som indbruddet skaber i hende. I dette tilfælde kan vreden nemlig være en mægtig allieret, som får din mor til at føle sig stærk og ”kampklar”, hvilket mindsker angsten.
Hilsen Suhs